Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You know you can call me if you need someone Em biết em có thể gọi anh nếu em cần ai đó I'll pick up the pieces if you come undone Anh sẽ giúp em hàn gắn nếu em có vụn vỡ Painting stars up on your ceiling Tô vẽ những vì sao lên trên trần nhà của em 'Cause you wish that you could find some feeling, yeah, you Vì em ước mình có thể tìm được cảm xúc ấy You know you can call me if you need someone Em biết em có thể gọi anh nếu em cần ai đó I need you to hold on Anh cần em nhẫn nại thêm chút nữa Heaven is a place not too far away Vì Thiên Đường là một nơi không quá xa vời We all know I should be the one Chúng ta biết anh nên là người To say we all make mistakes (We all make mistakes) Thừa nhận rằng cả hai đều có lỗi Take my hand and hold on Hãy nắm chặt tay anh và đừng bỏ ra em nhé Tell me everything that you need to say Và thổ lộ cùng anh mọi điều em muốn nói 'Cause I know how it feels to be someone (Someone) Vì anh hiểu rõ cảm giác ấy Feels to be someone who loses their way Cảm giác của một kẻ lạc lối giữa đường đời You're looking for answers in a place unknown Em đang đi tìm câu trả lời ở một nơi xa lạ You need the connection but you can't get close (Can't get close) Em cần sự kết nối nhưng không dám đến gần Painting stars up on your ceiling Anh sẽ vẽ những vì sao lên trên trần nhà của em 'Cause you wish that you could find some feeling, yeah, you Vì biết em ước mình có thể tìm được cảm xúc ấy You know you can call me if you need someone Em biết em có thể gọi anh nếu em cần ai đó I need you to hold on (Hold on) Anh cần em nhẫn nại thêm chút nữa Heaven is a place not too far away (Away, yeah) Vì Thiên Đường là một nơi không quá xa vời We all know I should be the one Chúng ta biết anh nên là người To say we all make mistakes (We all make mistakes) Thừa nhận rằng cả hai đều có lỗi Take my hand and hold on (Oh, oh, oh-woah, oh-woah) Hãy nắm chặt tay anh và đừng bỏ ra em nhé Tell me everything that you need to say Và thổ lộ cùng anh mọi điều em muốn nói 'Cause I know how it feels to be someone Vì anh hiểu rõ cảm giác ấy Feels to be someone who loses their way Cảm giác của một kẻ lạc lối giữa đường đời Midnight 'til morning Từ nửa đêm đến tận sớm mai Call if you need somebody Hãy gọi cho anh nếu em cần ai đó I will be there for you (I will be there for you) Anh sẽ đến đó bên em Midnight 'til morning Từ nửa đêm đến tận sớm mai Call if you need somebody Hãy gọi cho anh nếu em cần ai đó I will be there for you Anh sẽ đến ngay vì em I need you to hold on Anh cần em nhẫn nại thêm chút nữa Heaven is a place not too far away Vì Thiên Đường là một nơi không quá xa vời We all know I should be the one Chúng ta biết anh nên là người To say we all make mistakes (We all make mistakes) Thừa nhận rằng cả hai đều có lỗi Take my hand and hold on (Hold on) Hãy nắm chặt tay anh và đừng bỏ ra em nhé Tell me everything that you need to say Và thổ lộ cùng anh mọi điều em muốn nói 'Cause I know how it feels to be someone (Ooh, yeah) Vì anh hiểu rõ cảm giác ấy Feels to be someone who loses their way Cảm giác của một kẻ lạc lối giữa đường đời Midnight 'til morning Từ nửa đêm đến tận sớm mai Call if you need somebody Hãy gọi nếu em cần ai đó I will be there for you (Oh, yeah, yeah) Anh sẽ ở bên cạnh em Midnight 'til morning Từ nửa đêm đến tận sớm mai Call if you need somebody Hãy gọi nếu em cần ai đó I will be there for you Anh sẽ đến ngay vì em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.