Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Ooh, yeah Ooh, yeah I'll admit, I was wrong Anh thừ nhận anh đã sai What else can I say, girl? Anh có thể nói gì nữa đây em? Can't you break my head and not my heart? Em cứ hành hạ tâm trí và buông tha con tim anh được không? I was drunk, I was gone, that don't make it right but Anh đã say, anh đã đi và làm điều không đúng nhưng I promise there were no feelings involved Anh hứa anh đã không còn liên quan gì tới cô gái đó Mmm She said "Boy, tell me honestly Cô ấy nói "Anh à, hãy thành thật đi Was it real or just for show?" Yeah Đó là sự thật hay chỉ là diễn kịch thôi?" She said "Save your apologies Cứ giữ lại mấy lời hối lỗi của anh đi Baby, I just gotta know" Anh à, em cần phải biết" How long has this been goin' on? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? You've been creepin' 'round on me Anh lén lút sau lưng tôi While you're callin' me baby Khi vẫn gọi tôi là em yêu sao How long has this been goin' on? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? You've been actin' so shady (shady) Anh đã hành xử rất lạnh lùng I've been feelin' it lately, baby vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra Ooo-oh, yeah Ooo-oh, encore Oooh-ooh-oh I'll admit, it's my fault Anh thừa nhận, đó là lỗi của anh But you gotta believe me Nhưng em à, em phải tin anh chứ When I say it only happened once, hmm Khi anh nói điều đó đã là quá khứ I tried and I tried, but you'll never see that Anh cố gắng như vậy, sao em không chịu hiểu chứ You're the only I wanna love, oh, yeah em là người duy nhất anh yêu She said "Boy, tell me honestly (honestly) Cô ấy nói " Anh à, anh hãy thật lòng đi nào?" Was it real or just for show?" (real or just for show) Đó là sự thật hay chỉ là diễn kịch thôi?" She said "Save your apologies (apologies, yeah) Cứ giữ lại mấy lời hối lỗi của anh đi Baby, I just gotta know" Anh à, em cần phải biết" How long has this been goin' on? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? You've been creepin' 'round on me (on me) Anh lén lút sau lưng tôi While you're callin' me baby (baby) Khi vẫn gọi tôi là em yêu sao How long has this been goin' on? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? You've been actin' so shady (shady) Anh đã hành xử rất lạnh lùng I've been feelin' it lately, baby (baby) vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra Ooo-oh, yeah Ooo-oh, encore Oooh-ooh-oh How long has this been going on, baby? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? Ooo-oh, yeah Ooo-oh, you gotta go tell me now Anh phải nói cho em biết ngay đi Oooh-ooh-oh La la, la la She said "Boy, tell me honestly Cô ấy nói " Anh à, anh hãy thật lòng đi nào?" Was it real or just for show?" Yeah Đó là sự thật hay chỉ là diễn kịch thôi?" She said "Save your apologies Cứ giữ lại mấy lời hối lỗi của anh đi Baby, I just gotta know" Anh à, em cần phải biết" How long has this been going on? (on, on) Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? You've been creepin' 'round on me (on me) Anh lén lút sau lưng tôi While you're callin' me baby (baby) Khi vẫn gọi tôi là em yêu sao How long has this been goin' on? Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? You've been actin' so shady (shady) Anh đã hành xử rất lạnh lùng I've been feelin' it lately, baby (Ooo-oh, yeah) vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra How long has this been goin' on? (Ooh, encore) Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? You've been creepin' 'round on me (Oooh-ooh-oh) Anh lén lút sau lưng tôi How long has it been goin' on, baby? Oh (Ooo-oh) Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? How long has this been goin' on? (Ooh, encore) Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi hả? (You gotta go tell me now) Anh phải nói cho em biết ngay đi You've been actin' so shady (shady) Anh đã hành xử rất lạnh lùng I've been feelin' it lately, baby vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.