Yêu thích
Xem thêm
First things first Điều thứ nhất I'ma say all the words inside my head Tôi sẽ nói tất cả những lời nói trong đầu tôi I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh Tôi đã quá hăng hái và phát chán về những chuyện đã xảy ra, oh-ooh The way that things have been, oh-ooh Những thứ đã xảy ra, oh-ooh Second things second Điều thứ hai Don't you tell me what you think that I can be Đừng nói tôi có thể trở thành con người mà bạn nghĩ I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-ooh Tôi là người nhổ neo, là bậc thầy của đại dương trong tôi, oh-ooh The master of my sea, oh-ooh Bậc thầy của đại dương trong tôi, oh-ooh I was broken from a young age Tôi đã bị tổn thương từ khi còn nhỏ Taking my sulking to the masses Mang sự hờn dỗi của mình đến với mọi người Writing my poems for the few Viết lên một vài bài thơ That looked at me, took to me, shook to me, feeling me Về chính tôi, lấy từ tôi, lay chuyển tôi, cảm thấy tôi Singing from heartache from the pain Cất tiếng hát tận đáy lòng từ nỗi đau của tôi Take up my message from the veins Nhặt thông điệp của tôi từ những tĩnh mạch Speaking my lesson from the brain Nói ra những bài học từ trí óc Seeing the beauty through the... Cảm nhận vẻ đẹp thông qua... Pain! Nỗi đau! You made me a, you made me a believer, believer Ngươi khiến ta trở thành một tín đồ Pain! Nỗi đau! You break me down, you build me up, believer, believer Ngươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain! Nỗi đau! Let the bullets fly, oh let them rain Hãy để cho viên đạn bay qua, oh để chúng rơi như mưa My life, my love, my drive, it came from... Cuộc sống của ta, tình yêu của ta, nghị lực của ta, tất cả đều đến từ... Pain! Nỗi đau! You made me a, you made me a believer, believer Ngươi khiến ta trở thành một tín đồ Third things third Điều thứ ba Send a prayer to the ones up above Gửi lời cầu nguyện tới người ở trên thiên đường All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh Tất cả những căm ghét mà ngươi nghe thấy đã khiến tâm hồn ngươi trở thành chú chim bồ câu, oh-ooh Your spirit up above, oh-ooh Tinh thần ngươi ở trên cao, oh-ooh I was choking in the crowd Ta đã kìm nén trong đám đông Building my brain up in the cloud Để những suy nghĩ của ta có thể bay cao Falling like ashes to the ground Rơi xuống như những tro tàn trên mặt đất Hoping my feelings, they would drown Hi vọng những cảm xúc, có thể bị đắm chìm But they never did, ever lived, ebbing and flowing Nhưng không bao giờ, nó vẫn sống, dù không mạnh mẽ nhưng vẫn trôi chảy Inhibited, limited Bị ngăn cản, hạn chế 'Til it broke open and rained down Cho tới khi chúng vỡ ra và rơi xuống It rained down, like... Chúng rơi xuống, như... Pain! Nỗi đau! You made me a, you made me a believer, believer Ngươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain! Nỗi đau! You break me down, you build me up, believer, believer Ngươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain! Nỗi đau! Let the bullets fly, oh let them rain Hãy để cho viên đạn bay qua, oh để chúng rơi như mưa My life, my love, my drive, it came from... Cuộc sống của ta, tình yêu của ta, nghị lực của ta, tất cả đều đến từ... Pain! Nỗi đau! You made me a, you made me a believer, believer Ngươi khiến ta trở thành một tín đồ Last things last Điều cuối cùng By the grace of the fire and the flames Bởi sự uyển chuyển của ngọn lửa You're the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh Ngươi chính là tương lai, huyết mạch trong ta, oh-ooh The blood in my veins, oh-ooh Huyết mạch trong ta, oh-ooh But they never did, ever lived, ebbing and flowing Nhưng không bao giờ, nó vẫn sống, dù không mạnh mẽ nhưng vẫn trôi chảy Inhibited, limited Bị ngăn cản, hạn chế 'Til it broke open and rained down Cho tới khi chúng vỡ ra và rơi xuống It rained down, like... Chúng rơi xuống, như... Pain! Nỗi đau! You made me a, you made me a believer, believer Ngươi khiến ta trở thành một tín đồ Pain! Nỗi đau! You break me down, you build me up, believer, believer Ngươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain! Nỗi đau! Let the bullets fly, oh let them rain Hãy để cho viên đạn bay qua, oh để chúng rơi như mưa My life, my love, my drive, it came from... Cuộc sống của ta, tình yêu của ta, nghị lực của ta, tất cả đều đến từ... Pain! Nỗi đau! You made me a, you made me a believer, believer Ngươi khiến ta trở thành một tín đồ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Believer

Imagine Dragons

Imagine Dragons

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Imagine Dragons is an American rock band originating from Las Vegas, Nevada and consisting of lead vocalist Dan Reynolds, guitarist Wayne Sermon, bassist Ben McKee, and drummer Daniel Platzman. The band gained exposure following the release of their debut studio album, Night Visions (2012) and first single "It's Time". According to Billboard, Imagine Dragons topped the year-end rock rankings for 2013; Billboard named them "The Breakthrough Band of 2013", and Rolling Stone named their single "Radioactive" "the biggest rock hit of the year". MTV called them "the year's biggest breakout band". Night Visions peaked at number two on the weekly Billboard 200 and UK Albums Chart. The band's second studio album Smoke + Mirrors reached number one on the Billboard 200, Canadian Albums Chart, and UK Albums Chart.

 

Xem thêm
Bình luận