Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Look at the stars Ngước nhìn những vì sao Look how they shine for you Nhìn xem chúng đang tỏa sáng vì em And everything you do Và tất cả những điều em làm Yeah, they were all yellow Đều ánh lên sắc vàng I came along Anh đến đây I wrote a song for you Viết một bài ca cho em And all the things you do Và tất cả những điều em làm And it was called "Yellow" Được gọi tên là "Sắc vàng" So then I took my turn Thế rồi đến phiên anh Oh what a thing to have done Thật là một điều đáng làm And it was all yellow Và nó đã được nhuộm trong ánh vàng Your skin Làn da em Oh yeah your skin and bones Phải làn da và cơ thể của em Turn into something beautiful Trở nên thật xinh đẹp Do you know Em có biết không You know I love you so Em biết là anh yêu em rất nhiều I swam across Anh băng qua tất cả I jumped to cross for you Anh vượt lên tất cả vì em Oh what a thing to do Ôi thật là một việc đáng giá để làm 'Cause you were all yellow Vì em rực rỡ ánh vàng I drew a line Anh vạch ra ranh giới I drew a line for you Anh vẽ ra một ranh giới cho em Oh what a thing to do Ôi thật là một việc đáng giá để làm And it was all yellow Và hết thảy đều ánh vàng Your skin Làn da em Oh yeah your skin and bones Phải làn da và cơ thể của em Turn into something beautiful Trở nên thật xinh đẹp Do you know Em có biết không For you I'd bleed myself dry Vì em anh có thể đổ máu đến cạn khô It's true Thật sự đấy Look how they shine for you Ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng vì em Look how they shine for Nhìn chúng tỏa sáng vì em Look how they shine for you Nhìn chúng lấp lánh vì em Look how they shine Nhìn xem chúng tỏa sáng Look at the stars Ngước nhìn những vì sao Look how they shine for you Nhìn xem chúng đang tỏa sáng vì em And all the things that you do Và tất cả những điều em làm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.