Yêu thích
Xem thêm
Feelings, nothing more than feelings Xúc cảm, không điều gì hơn những xúc cảm Trying to forget my feelings of love Cố quên đi những cảm xúc tình yêu Tear drops rolling down on my face Nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi Trying to forget my feelings of love Cố quên đi những xúc cảm tình yêu Feelings, for all my life I'll feel it Xúc cảm, cả cuộc đời tôi sẽ cảm thấy điều đó I wish I've never met you, girl Tôi ước chi mình chả bao giờ gặp em You'll never come again Em sẽ chẳng bao giờ đến nữa Feelings, wo-o-o feelings Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm Wo-o-o, feel you again in my arms Ôi, lại cảm nhận em trong vòng tay Feelings, feelings like I've never lost you Những xúc cảm như thể tôi chưa bao giờ mất em And feelings like I'll never have you Và những xúc cảm như tôi chưa bao giờ lại có em Again in my heart Trong tim mình Feelings, for all my life I'll feel it Xúc cảm, cả cuộc đời tôi sẽ cảm thấy điều đó I wish I've never met you, girl Tôi ước chi mình chả bao giờ gặp em You'll never come again Em sẽ chẳng bao giờ đến nữa Feelings, feelings like I've never lost you Những xúc cảm như thể tôi chưa bao giờ mất And feelings like I've never have you again in my life. Và những xúc cảm như tôi chưa bao giờ lại có em trong đời Feelings, wo-o-o feelings Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm Again in my arms Có em trong vòng tay Feelings, wo-o-o feelings Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Feelings

Morris Albert

Morris Albert

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Morris Albert (born Maurício Alberto Kaisermann, 7 September 1951 in São Paulo, SP, Brazil is a Brazilian singer and songwriter.

Albert is best known as a one-hit wonder for his 1975 international hit single "Feelings", a soft rock piece that hit the top 10 in both the United States and United Kingdom based on a melody composed by Loulou Gasté. (Albert original claimed the melody as his own, but was later successfully sued by Gasté.) The single sold over one million copies, and was awarded a gold disc by the RIAA on 13 November 1975.

Xem thêm
Bình luận