Feelings

Thể loại: Nhạc Rock Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Feelings. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

MORRIS ALBERT

Feelings, nothing more than feelings
Xúc cảm, không điều gì hơn những xúc cảm
Trying to forget my feelings of love
Cố quên đi những cảm xúc tình yêu
Tear drops rolling down on my face
Nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi
Trying to forget my feelings of love
Cố quên đi những xúc cảm tình yêu
Feelings, for all my life I'll feel it
Xúc cảm, cả cuộc đời tôi sẽ cảm thấy điều đó
I wish I've never met you, girl
Tôi ước chi mình chả bao giờ gặp em
You'll never come again
Em sẽ chẳng bao giờ đến nữa
Feelings, wo-o-o feelings
Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm
Wo-o-o, feel you again in my arms
Ôi, lại cảm nhận em trong vòng tay
Feelings, feelings like I've never lost you
Những xúc cảm như thể tôi chưa bao giờ mất em
And feelings like I'll never have you
Và những xúc cảm như tôi chưa bao giờ lại có em
Again in my heart
Trong tim mình
Feelings, for all my life I'll feel it
Xúc cảm, cả cuộc đời tôi sẽ cảm thấy điều đó
I wish I've never met you, girl
Tôi ước chi mình chả bao giờ gặp em
You'll never come again
Em sẽ chẳng bao giờ đến nữa
Feelings, feelings like I've never lost you
Những xúc cảm như thể tôi chưa bao giờ mất
And feelings like I've never have you again in my life.
Và những xúc cảm như tôi chưa bao giờ lại có em trong đời
Feelings, wo-o-o feelings
Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm
Again in my arms
Có em trong vòng tay
Feelings, wo-o-o feelings
Những xúc cảm, ôi, những xúc cảm