Yêu thích
Xem thêm
Do you know what's worth fighting for Bạn có biết điều gì đáng để chiến đấu không When it's not worth dying for? Khi mà thật vô ích để chết vì điều đó? Does it take your breath away Có phải nó lấy đi hơi hơi thở của bạn And you feel yourself suffocating Và bạn cảm thấy như mình nghẹt thở Does the pain weight out the pride? Có phải nỗi đau lớn hơn niềm kiêu hãnh? And you look for a place to hide Và bạn phải tìm cho mình một nơi để ẩn trốn Did someone break your heart inside? Để rồi có ai đó làm bạn đau khổ? You're in ruins Bạn đang trong đống đổ nát One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Lay down your arms Hãy buông tay đi Give up the fight Hãy từ bỏ chiến tranh One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Throw up your arms into the sky Hãy giơ cao tay lên trên trời You and I Anh và tôi When you're at the end of the road Khi bạn đang ở phía cuối con đường And you lost all sense of control Và đánh mất đi ý thức tự chủ And your thoughts have taken their toll Và mọi suy nghĩ bị lấy mất đi When your mind breaks the spirit of your soul Khi lí trí của bạn phá tan đi linh hồn trong tâm hồn Your faith walks on broken glass Niềm tin của bạn dường như đang rỉ máu And the hangover doesn't pass Và dư vị xót lại không hề biến mất Nothing's ever built to last Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi You're in ruins Bạn đang trong đống đổ nát One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Lay down your arms Hãy buông tay đi Give up the fight Hãy từ bỏ chiến tranh One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Throw up your arms into the sky Hãy giơ cao tay lên trên trời You and I Anh và tôi Did you try to live on your own Bạn đã cố gắng sống theo ý mình When you burned down the house and home Khi bạn đã thiêu rụi nhà cửa và gia đình mình Did you stand too close to the fire? Có phải bạn đã đứng quá gần ngọn lửa ấy? Like a liar looking for forgiveness from a stone Giống như một kẻ dối trá đang tìm kiếm sự thứ tha từ một hòn đá When it's time to live and let die Khi đã đến lúc tha thứ và quên đi quá khứ And you can't get another try Và bạn không thể có cơ hội khác Something inside this heart has died Điều gì đó trong lòng bạn đã chết You're in ruins Bạn đang trong đống đổ nát One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Lay down your arms Hãy buông tay đi Give up the fight Hãy từ bỏ chiến tranh One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Throw up your arms into the sky Hãy giơ cao tay lên trên trời One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Lay down your arms Hãy buông tay đi Give up the fight Hãy từ bỏ chiến tranh One, 21 Guns Một mạng, 21 phát súng Throw up your arms into the sky Hãy giơ cao tay lên trên trời You and I Anh và tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

21 Guns

Green Day

Green Day

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Green Day is an American punk rock band formed in 1986 by lead vocalist and guitarist Billie Joe Armstrong and bassist Mike Dirnt. For much of the group's career, the band has been a trio with drummer Tré Cool, who replaced former drummer John Kiffmeyer in 1990 prior to the recording of the band's second studio album, Kerplunk (1991). Guitarist Jason White, who has worked with the band as a touring member since 1999, was an official member from 2012 to 2016.

Xem thêm
Bình luận