Yêu thích
Xem thêm
She sees them walking in a straight line Cô thấy họ đi theo một đường thẳng That's not really her style Chẳng phải phong cách của cô chút nào They all got the same heartbeat Tim họ đập cùng một nhịp But hers is falling behind Còn cô lại lạc lõng Nothing in this world could ever bring them down Không có gì trên thế gian này có thể khiến họ nản lòng Yeah, they're invincible Đúng vậy, họ không thể bị đánh bại And she's just in the background Và cô chỉ đứng ở phía sau And she says Mà nói rằng "I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" 'Cause all the cool kids Bởi vì bọn họ They seem to fit in Dường như rất hòa nhập I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" Like the cool kids Giống như bọn trẻ ấy He sees them talking with a big smile Cậu ta nhìn bọn họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ But they haven't got a clue Nhưng họ không hề hay biết Yeah, they're living the good life Đúng vậy, họ đang sống một cuộc đời tươi đẹp, đầy đủ Can't see what he is going through Chẳng thể nào biết được những gì cậu đang trải qua They're driving fast cars Họ lái những chiếc xe chạy xé gió But they don't know where they're going Nhưng lại chẳng biết mình đang đi đến đâu In the fast lane, living life without knowing Sung túc đủ đầy, sống mà chẳng nhận thức được gì And he says Và cậu ấy nói I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" 'Cause all the cool kids Bởi vì bọn họ They seem to fit in Dường như họ rất hòa nhập I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" Like the cool kids Giống như bọn trẻ ấy I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" 'Cause all the cool kids Bởi vì bọn họ They seem to get it Dường như họ rất thành công I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" Like the cool kids Giống như bọn trẻ ấy And they said Và họ nói I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" 'Cause all the cool kids Bởi vì bọn họ They seem to fit in Dường như họ rất hòa nhập I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" Like the cool kids Giống như bọn trẻ ấy I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" 'Cause all the cool kids Bởi vì bọn họ They seem to fit in Dường như họ rất hòa nhập I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" Like the cool kids Giống như bọn trẻ ấy I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" 'Cause all the cool kids they seem to get in Bởi vì bọn họ they seem to get in I wish that I could be like the cool kids "Ước gì mình có thể giống bọn trẻ thật ngầu ấy" Like the cool kids Giống như bọn trẻ ấy Like the cool kids Giống như bọn trẻ ấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Cool Kids

Echosmith

Echosmith

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Echosmith is an American indie pop band formed in February 2009 in Chino, California. The band is composed of four siblings: Graham, Sydney, Noah, and Jamie Sierota. Echosmith started first as "Ready Set Go!" until they signed to Warner Bros. Records in May 2012. They are best known for their hit song "Cool Kids", which reached number 13 on the Billboard Hot 100 and was certified double platinum by the RIAA with over 1,200,000 sales in the United States and double platinum also by ARIA in Australia. The song was Warner Bros. Records' fifth-biggest-selling-digital song of 2014, with 1.3 million downloads sold. The band's debut album, Talking Dreams, was released on October 8, 2013.

Xem thêm
Bình luận