Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When I was young Khi tôi còn trẻ I'd listen to the radio Tôi thường nghe radio Waitin' for my favorite songs Chờ đợi để nghe những bài hát yêu thích của mình When they played I'd sing along Khi những bài hát cất lên thì tôi cũng ngân nga hát theo It made me smile Điều đó khiến tôi mỉm cười Those were such happy times Đó là quãng thời gian hạnh phúc And not so long ago Và không lâu về trước How I wondered where they'd gone Tôi tự hỏi những ngày thơ ấu ấy giờ trôi về đâu But they're back again Nhưng rồi những ngày xưa đó trở về lần nữa Just like a long-lost friend Giống như một người bạn cũ All the songs I loved so well Tất cả bài hát yêu thích của tôi vẫn thật tuyệt Every Sha-la-la-la Mỗi giai điệu Sha-la-la-la Every Wo-o-wo-o Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o Still shines Vẫn bừng sáng Every shing-a-ling-a-ling Mỗi giai điệu shing-a-ling-a-ling That they're startin' to sing Mà họ đang bắt đầu hát So fine Thật hay When they get to the part Khi họ ngân nga câu hát đến đoạn Where he's breakin' her heart Mà chàng trai làm cô gái đau lòng It can really make me cry Điều đó thực sự khiến tôi phải khóc Just like before Vẫn giống như trước đây It's yesterday once more Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa Lookin' back on how it was in years gone by Nhìn lại những gì đã xảy ra trong những năm tháng đã qua And the good times that I had Và quãng thời gian tươi đẹp mà tôi có Makes today seem rather sad Làm cho ngày hôm nay dường như khá buồn So much has changed Nhiều thứ đã thay đổi It was songs of love that Đó là những bài hát về tình yêu mà I would sing to then Tôi sẽ lại ca vang sau đó And I'd memorize each word Và tôi sẽ ghi nhớ từng câu chữ Those old melodies Những giai điệu thân quen đó Still sound so good to me Nghe vẫn hay đối với tôi As they melt the years away Cũng như chúng làm tan chảy những tháng năm dần trôi Every Sha-la-la-la Mỗi giai điệu Sha-la-la-la Every Wo-o-wo-o Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o Still shines Vẫn bừng sáng Every shing-a-ling-a-ling Mỗi giai điệu shing-a-ling-a-ling That they're startin' to sing Mà họ đang bắt đầu hát So fine Thật hay All my best memories Tất cả những ký ức tươi đẹp nhất Come back clearly to me Trở về trong tôi thật rõ ràng Some can even make me cry Có những kỷ niệm thậm chí khiến tôi khóc òa Just like before Vẫn giống như trước đây It's yesterday once more Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa Every Sha-la-la-la Mỗi giai điệu Sha-la-la-la Every Wo-o-wo-o Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o Still shines Vẫn bừng sáng Every shing-a-ling-a-ling Mỗi giai điệu shing-a-ling-a-ling That they're startin' to sing Mà họ đang bắt đầu hát So fine Thật hay Every Sha-la-la-la Mỗi giai điệu Sha-la-la-la Every Wo-o-wo-o Mỗi giai điệu Wo-o-wo-o Still shines Vẫn bừng sáng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.