Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
In my dream, children sing Trong giấc mơ của tôi, những đứa trẻ hát A song of love for every boy and girl Một khúc ca tình yêu dành cho tất cả mọi người The sky is blue and fields are green Bầu trời thật trong xanh và những cánh đồng xanh ngát And laughter is the language of the world Và tiếng cười là ngôn ngữ chung cho cả thế giới này Then I wake and all I see Rồi tôi thức giấc và tất cả những gì tôi thấy là Is a world full of people in need Một thế giới còn rất nhiều người cần giúp đỡ Tell me why does it have to be like this? Hãy nói với tôi tại sao thế giới này lại trở nên như vậy? Tell me why is there something I have missed? Hãy nói với tôi tại sao có điều gì đó tôi đã bỏ lỡ? Tell me why 'cause I don't understand Hãy nói với tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu được When so many need somebody Khi rất nhiều người cần một ai đó giúp đỡ We don't give a helping hand. Tell me why? Nhưng chúng ta chẳng giúp đỡ một ai. Hãy nói với tôi tại sao? Everyday I ask myself Mỗi ngày tôi tự hỏi bản thân mình What will I have to do to be a man? Tôi phải làm những gì để trở thành một con người thực sự? Do I have to stand and fight Tôi có cần phải đứng lên đấu tranh To prove to everybody who I am? Để chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai? Is that what my life is for Chẳng lẽ cuộc đời tôi chỉ để To waste in a world full of war? Lãng phí trong một thế giới ngập tràn chiến tranh? Tell me why does it have to be like this? Hãy nói với tôi tại sao thế giới này lại trở nên như vậy? Tell me why is there something I have missed? Hãy nói với tôi tại sao, có điều gì đó tôi đã bỏ lỡ? Tell me why 'cause I don't understand Hãy nói với tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu được When so many need somebody Khi rất nhiều người cần một ai đó giúp đỡ We don't give a helping hand. Tell me why? Nhưng chúng ta chẳng giúp đỡ một ai. Hãy nói với tôi tại sao? Tell me why? Hãy nói với tôi tại sao? Just tell me why, why, why? Chỉ cần nói với tôi tại sao, tại sao, tại sao? Tell me why does it have to be like this? Hãy nói với tôi tại sao thế giới này lại trở nên như vậy? Tell me why... Hãy nói với tôi tại sao...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.