Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
In my dream, children sing Trong giấc mơ của tôi, những đứa trẻ hát A song of love for every boy and girl Một khúc ca tình yêu dành cho tất cả mọi người The sky is blue and fields are green Bầu trời thật trong xanh và những cánh đồng xanh ngát And laughter is the language of the world Và tiếng cười là ngôn ngữ chung cho cả thế giới này Then I wake and all I see Rồi tôi thức giấc và tất cả những gì tôi thấy là Is a world full of people in need Một thế giới còn rất nhiều người cần giúp đỡ Tell me why does it have to be like this? Hãy nói với tôi tại sao thế giới này lại trở nên như vậy? Tell me why is there something I have missed? Hãy nói với tôi tại sao có điều gì đó tôi đã bỏ lỡ? Tell me why 'cause I don't understand Hãy nói với tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu được When so many need somebody Khi rất nhiều người cần một ai đó giúp đỡ We don't give a helping hand. Tell me why? Nhưng chúng ta chẳng giúp đỡ một ai. Hãy nói với tôi tại sao? Everyday I ask myself Mỗi ngày tôi tự hỏi bản thân mình What will I have to do to be a man? Tôi phải làm những gì để trở thành một con người thực sự? Do I have to stand and fight Tôi có cần phải đứng lên đấu tranh To prove to everybody who I am? Để chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai? Is that what my life is for Chẳng lẽ cuộc đời tôi chỉ để To waste in a world full of war? Lãng phí trong một thế giới ngập tràn chiến tranh? Tell me why does it have to be like this? Hãy nói với tôi tại sao thế giới này lại trở nên như vậy? Tell me why is there something I have missed? Hãy nói với tôi tại sao, có điều gì đó tôi đã bỏ lỡ? Tell me why 'cause I don't understand Hãy nói với tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu được When so many need somebody Khi rất nhiều người cần một ai đó giúp đỡ We don't give a helping hand. Tell me why? Nhưng chúng ta chẳng giúp đỡ một ai. Hãy nói với tôi tại sao? Tell me why? Hãy nói với tôi tại sao? Just tell me why, why, why? Chỉ cần nói với tôi tại sao, tại sao, tại sao? Tell me why does it have to be like this? Hãy nói với tôi tại sao thế giới này lại trở nên như vậy? Tell me why is there something I have missed? Hãy nói với tôi tại sao có điều gì đó tôi đã bỏ lỡ? Tell me why cause I don't understand Hãy nói với tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu được When so many need somebody Khi rất nhiều người cần một ai đó giúp đỡ We don't give a helping hand. Tell me why? Nhưng chúng ta chẳng giúp đỡ một ai. Hãy nói với tôi tại sao? Tell me why (why, why, does the tiger run) Hãy nói với tôi tại sao (tại sao, tại sao loài hổ bỏ chạy) Tell me why (why, why do we shoot the gun) Hãy nói với tôi tại sao (tại sao, tại sao chúng ta bắn súng vào chúng) Tell me why (why, why do we never learn) Hãy nói với tôi tại sao (tại sao, tại sao chúng ta không bao giờ học được gì) Can someone tell us why we let the forest burn? Ai đó có thể nói cho chúng ta biết tại sao chúng ta lại để những cánh rừng cháy không? (Why, why do we say we care) (Tại sao, tại sao chúng ta nói rằng chúng ta có quan tâm) Tell me why (why, why do we stand and stare) Hãy nói với tôi tại sao (tại sao, tại sao chúng ta chỉ biết đứng đó và nhìn) Tell me why (why, why do the dolphins cry) Hãy nói với tôi tại sao (tại sao, tại sao những chú cá heo khóc) Can someone tell us why we let the ocean die? Ai đó có thể nói cho chúng ta biết tại sao chúng ta lại để đại dương chết dần không? (Why, why if we're all the same) (Tại sao, tại sao nếu chúng ta đều như nhau mà) Tell me why (why, why do we pass the blame) Hãy nói với tôi tại sao (tại sao, tại sao ta quên đi trách nhiệm) Tell me why (why, why does it never end) Hãy nói với tôi tại sao (tại sao, tại sao những điều này không bao giờ kết thúc) Can someone tell us why we cannot just be friends? Ai đó có thể nói cho chúng ta biết tại sao chúng ta không thể trở thành bạn của nhau không?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.