Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When I look into your eyes Khi anh nhìn sâu vào đôi mắt em It's like watching the night sky Giống như anh đang ngắm nhìn bầu trời đêm Or a beautiful sunrise Hay là ánh bình minh rực rỡ There's so much they hold Đôi mắt ấy ẩn chứa bao điều And just like them old stars Và giống như những vì sao xa xôi kia I see that you've come so far Anh hiểu rằng em đã đi xa rồi To be right where you are Giờ đây em đang ở nơi đâu How old is your soul? Liệu rằng tâm hồn em đã mỏi mệt? I won't give up on us Anh sẽ không chia tay em Even if the skies get rough Dẫu cho cuộc sống này có khó khăn I'm giving you all my love Anh sẽ dành trọn tình yêu cho em I'm still looking up Anh vẫn sẽ vững bước And when you're needing your space Và khi em cần một khoảng trời riêng To do some navigating Để làm những điều mình muốn I'll be here patiently waiting Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em To see what you find Dõi theo những gì em tìm kiếm 'Cause even the stars they burn Vì dù những ngôi sao kia có bùng cháy Some even fall to the earth Những mảnh vỡ có rơi xuống nơi đây We've got a lot to learn Chúng ta còn có nhiều điều cần phải học hỏi God knows we're worth it Chúa cũng biết chúng ta xứng đáng mà No, I won't give up Không, anh sẽ không từ bỏ I don't wanna be someone who walks away so easily Anh không muốn là người ra đi quá dễ dàng I'm here to stay and make the difference that I can make Anh sẽ tiếp tục yêu em và làm bất cứ điều gì để chúng ta có cuộc sống tươi đẹp hơn Our differences they do a lot to teach us how to use Sự khác biệt của đôi ta sẽ giúp ta The tools and gifts, we got, yeah, we got a lot at stake Vượt qua mọi khó khăn trở ngại, chúng ta đã gặp nhiều thử thách And in the end, you're still my friend at least we did intend Và rồi cuối cùng, em vẫn sẽ là bạn của anh, chúng ta đã định như vậy For us to work we didn't break, we didn't burn Tình ta sẽ vẫn mãi như vậy, không hề tan vỡ, không hề lụi tàn We had to learn how to bend without the world caving in Chúng ta phải học cách nhượng bộ trong thế giới này I had to learn what I've got, and what I'm not Anh cần phải biết trân trọng những gì anh có và cả những gì không thuộc về anh And who I am Và biết mình là ai I won't give up on us Anh sẽ không chia tay em Even if the skies get rough Dẫu cho cuộc sống này có khó khăn I'm giving you all my love Anh sẽ dành trọn tình yêu cho em I'm still looking up, I'm still looking up Anh vẫn sẽ vững bước I won't give up on us Anh sẽ không chia tay em God knows I'm tough enough Chúa biết rằng anh đủ mạnh mẽ We've got a lot to learn Chúng ta còn có nhiều điều cần phải học hỏi God knows we're worth it Chúa biết chúng ta xứng đáng mà I won't give up on us Anh sẽ không chia tay em Even if the skies get rough Dẫu cho cuộc sống này có khó khăn I'm giving you all my love Anh sẽ dành trọn tình yêu cho em I'm still looking up Anh vẫn sẽ vững bước

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.