Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Tell me something girl Này cô gái, hãy nói anh nghe Are you happy in this modern world? Em có thấy hạnh phúc trong thế giới hiện tại không? Or do you need more? Hay là em đang khao khát hơn thế nữa Is there something else you’re searching for? Em có đang kiếm tìm một điều gì đó không? I’m falling Anh đang dần gục ngã In all the good times I find myself longing for change Vào những lúc tươi đẹp, bản thân anh khao khát một sự thay đổi And in the bad times, I fear myself Vào những lúc kiệt quệ, anh thấy sợ hãi chính mình Tell me something boy Anh ơi, hãy nói em nghe Aren’t you tired trying to fill that void? Anh có thấy mệt mỏi khi cố gắng lắp đầy khoảng trống ấy? Or do you need more? Hay anh đang cần nhiều hơn thế? Ain’t it hard keeping it so hardcore? Liệu anh có thấy mệt mỏi khi phải gồng mình như thế chăng? I’m falling Em cứ thế trượt dài In all the good times I find myself longing for change Vào những lúc tươi đẹp, em mong mỏi một sự thay đổi And in the bad times, I fear myself Vào những lúc kiệt quệ, em thấy sợ hãi chính mình I'm off the deep end, watch as I dive in Cảm xúc em bùng nổ, anh hãy nhìn em sải cánh bay I'll never meet the ground Bay cao chẳng còn chạm đất Crash through the surface, where they can’t hurt us Ta cùng bay vút lên khỏi mặt đất, nơi người đời chẳng còn tổn thương được ta We're far from the shallow now Và ta giờ đã cách xa vùng đất cạn In the sha-ha-sha-ha-low Vùng đất cạn We’re far from the shallow now (Oh) Ta đã rời xa khỏi mặt đất cạn kia I'm off the deep end, watch as I dive in Cảm xúc em bùng nổ, anh hãy nhìn em sải cánh bay I'll never meet the ground Bay cao vút lên bầu trời Crash through the surface, where they can’t hurt us Ta vượt lên khỏi mặt đất, đến nơi người đời chẳng còn tổn thương được ta We’re far from the shallow now Và để rời xa vùng đất cạn In the sha-ha-sha-ha-low Vùng đất cạn We’re far from the shallow now Và ta giờ đã cách xa vùng đất cạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.