Yêu thích
Xem thêm
So this is what you meant when you said that you were spent? Vậy đây chính là những gì bạn muốn nói, khi bạn nói rằng mình đã chịu thất bại And now it's time to build from the bottom of the pit right to the top, Và bây giờ đã đến lúc bắt đầu lại mọi thứ từ đôi bàn tay trắng cho tới khi thành công Don't hold back Đừng chờ đợi nữa Packing my bags and giving the academy a rain check Chuẩn bị hành trang và bỏ lại nghiệp học hành phía sau I don't ever want to let you down Tôi chưa hề muốn làm bạn thất vọng I don't ever want to leave this town Cũng chẳng mơ ước rời khỏi nơi này đâu 'Cause after all Vì sau mọi chuyện This city never sleeps at night... Thành phố này không bao giờ ngủ về đêm It's time to begin, isn't it? Đã đến lúc bắt đầu, phải không? I get a little bit bigger, but then, Tôi lớn thêm một chút, nhưng rồi sau đó I'll admit, I'm just the same as I was Tôi thừa nhận tôi vẫn giống như tôi ngày xưa Now don't you understand Giờ đây bạn có hiểu chăng That I'm never changing who I am? Rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi con người tôi So this is where you fell, and I am left to sell Vậy đây là nơi bạn vấp ngã, và tôi ở đây để vực bạn dậy the path that heaven runs through miles of clouded hell, Đường đến thành công đưa qua đi ta biết bao khó khăn nguy hiểm right to the top Rồi điểm đến mới là thành công Don't look back Đừng ngoảnh lại Turning to rags and giving the commodities a rain check Nhặt lại những mảnh giẻ và bỏ lại thứ cao sang I don't ever want to let you down Tôi chưa hề muốn làm bạn thất vọng I don't ever want to leave this town Cũng chẳng mơ ước rời khỏi nơi này đâu 'Cause after all Vì sau mọi chuyện This city never sleeps at night... Thành phố này không bao giờ ngủ về đêm It's time to begin, isn't it? Đã đến lúc bắt đầu, phải không? I get a little bit bigger, but then, Tôi lớn thêm một chút, nhưng rồi sau đó I'll admit, I'm just the same as I was Tôi thừa nhận tôi vẫn giống như tôi ngày xưa Now don't you understand Giờ đây bạn có hiểu chăng That I'm never changing who I am Rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi con người tôi It's time to begin, isn't it? Đã đến lúc bắt đầu, phải không? I get a little bit bigger, but then, Tôi lớn thêm một chút, nhưng rồi sau đó I'll admit, I'm just the same as I was Tôi thừa nhận tôi vẫn giống như tôi ngày xưa Now don't you understand Giờ đây bạn có hiểu chăng That I'm never changing who I am Rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi con người tôi This road never looked so lonely, Con đường này chưa bao giờ vắng vẻ như thế This house doesn't burn down slowly, Từng vách nhà kia không cháy trụi lụi tàn to ashes, to ashes... Hóa tàn tro, hóa tàn tro It's time to begin, isn't it? Đã đến lúc bắt đầu, phải không? I get a little bit bigger, but then, Tôi lớn thêm một chút, nhưng rồi sau đó I'll admit, I'm just the same as I was Tôi thừa nhận tôi vẫn giống như tôi ngày xưa Now don't you understand Giờ đây bạn có hiểu chăng That I'm never changing who I am Rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi con người tôi It's time to begin, isn't it? Đã đến lúc bắt đầu, phải không? I get a little bit bigger, but then, Tôi lớn thêm một chút, nhưng rồi sau đó I'll admit, I'm just the same as I was Tôi thừa nhận tôi vẫn giống như tôi ngày xưa Now don't you understand Giờ đây bạn có hiểu chăng That I'm never changing who I am Rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi con người tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

It's Time

Imagine Dragons

Imagine Dragons

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Imagine Dragons is an American rock band originating from Las Vegas, Nevada and consisting of lead vocalist Dan Reynolds, guitarist Wayne Sermon, bassist Ben McKee, and drummer Daniel Platzman. The band gained exposure following the release of their debut studio album, Night Visions (2012) and first single "It's Time". According to Billboard, Imagine Dragons topped the year-end rock rankings for 2013; Billboard named them "The Breakthrough Band of 2013", and Rolling Stone named their single "Radioactive" "the biggest rock hit of the year". MTV called them "the year's biggest breakout band". Night Visions peaked at number two on the weekly Billboard 200 and UK Albums Chart. The band's second studio album Smoke + Mirrors reached number one on the Billboard 200, Canadian Albums Chart, and UK Albums Chart.

 

Xem thêm
Bình luận