Yêu thích
Xem thêm
I know I'm probably better off on my own Em biết em có thể sống tốt khi chỉ có một mình Than lovin' a man who didn't know Hơn là yêu một chàng trai chẳng hề nhận ra What he had when he had it Những gì mà anh ấy từng có And I see the permanent damage you did to me Và em nhìn thấy những tổn thương anh gây ra cho em Never again, I just wish I could forget when it was magic Chẳng đời nào, em chỉ ước có thể quên được khi nó còn là phép màu I wish it wasn't four am, standing in the mirror Em ước sao em không đứng trước gương lúc bốn giờ sáng Saying to myself, you know you had to do it I know Tự nhủ với bản thân rằng em biết em phải làm điều đó The bravest thing I ever did was run Trốn chạy khỏi anh là điều dũng cảm nhất em từng làm Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again Thỉnh thoảng giữa đêm em vẫn cảm thấy như có anh ở bên But I just miss you, and I just wish you were a better man Chỉ là em nhớ anh thôi và em ước sao anh là người đàn ông tử tế And I know why we had to say goodbye Và em hiểu tại sao chúng ta phải nói lời biệt ly Like the back of my hand Như lòng bàn tay em vậy And I just miss you, and I just wish you were a better man Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn A better man Một người đàn ông tử tế I know I'm probably better off all alone Em biết em có thể sống một mình tốt hơn Than needing a man who could change his mind at any given minute Là cần đến một người đàn ông luôn đổi ý And it's always on your terms Và tất cả luôn ở trong những điều kiện của anh I'm hanging on every careless word Em cứ dựa vào những lời bất cẩn ấy Hoping it might turn sweet again Mong chúng sẽ trở lại ngọt ngào Like it was in the beginning Như thuở ban đầu But your jealousy, I can hear it now Nhưng sự ghen tuông của anh, giờ em đã có thể hiểu được You're talking down to me like I'll always be around Anh đặt điều về em kiểu như em luôn bám lấy anh You push my love away like it's some kind of loaded gun Anh khước từ tình yêu của em chẳng khác nào khẩu súng đã nạp đạn Boy, you never thought I'd run Anh à, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ trốn chạy Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again Thỉnh thoảng giữa đêm em vẫn cảm thấy như có anh ở bên But I just miss you, and I just wish you were a better man Chỉ là em nhớ anh thôi và em ước sao anh là người đàn ông tử tế And I know why we had to say goodbye Và em hiểu tại sao chúng ta phải nói lời biệt ly Like the back of my hand Như lòng bàn tay em vậy And I just miss you, and I just wish you were a better man Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn A better man Một người đàn ông tử tế Better man Người đàn ông tử tế I hold onto this pride because these days it's all I have Em chỉ biết giữ lấy lòng tự trọng này vì đó là tất cả những gì em có And I gave you my best and we both know you can't say that Và em đã cho trao anh điều tốt nhất và cả hai ta đều biết rằng anh chẳng thể nói vậy You can't say that Anh không thể nói được điều ấy I wish you were a better man Em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn I wonder what we would've become if you were a better man Em tự hỏi chúng ta sẽ như thế nào nếu anh là người đàn ông tử tế We might still be in love Có lẽ ta vẫn còn yêu nhau If you were a better man Nếu anh sống tử tế hơn You would've been the one if you were a better man Anh có thể là người đàn ông của đời em nếu anh sống tử tế hơn Yeah, yeah Yeah, yeah Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again Thỉnh thoảng giữa đêm em vẫn cảm thấy như có anh ở bên And I just miss you, and I just wish you were a better man Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn And I know why we had to say goodbye Và em hiểu tại sao chúng ta phải nói lời biệt ly Like the back of my hand Như lòng bàn tay em vậy And I just miss you and I just wish you were a better man Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn We might still be in love, if you were a better man Có lẽ ta vẫn còn yêu nhau nếu anh sống tử tế hơn You could've been the one if you were a better man Anh có thể là người đàn ông của đời em nếu anh sống tử tế hơn We might still be in love, if you were a better man Có lẽ ta vẫn còn yêu nhau nếu anh sống tử tế hơn Better man Người đàn ông tử tế

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Better Man

Little Big Town

Little Big Town

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Little Big Town is an American country music group. Founded in 1998, the group has comprised the same four members since its foundation: Karen Fairchild, Kimberly Schlapman (formerly Kimberly Roads), Jimi Westbrook, and Phillip Sweet. Their musical style relies heavily on four-part vocal harmonies, with all four members alternating as lead singers; Westbrook and Sweet also play rhythm guitar.

Xem thêm
Bình luận