Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If you ever leave me, baby Nếu em có rời xa anh, em yêu Leave some morphine at my door Hãy để lại vài liều thuốc giảm đau trước cửa nhà anh nhé 'Cause it would take a whole lot of medication Bởi đó chính là một liều thuốc cần thiết cho mọi điều trị To realize what we used to have, we don't have it anymore Để anh nhận ra những gì chúng ta đã từng có và giờ đã chẳng còn nữa rồi There's no religion that could save me Chẳng có tôn giáo nào có thể giúp anh được No matter how long my knees are on the floor Dù cho anh có quỳ gối cầu xin bao lâu So keep in mind all the sacrifices I'm makin' Vậy hãy nhớ đến những gì anh nguyện hiến dâng To keep you by my side Để giữ em ở bên cạnh anh To keep you from walkin' out the door Để giữ em không bước qua cánh cửa đó 'Cause there'll be no sunlight Bởi sẽ chẳng còn chút ánh sáng nào If I lose you, baby Nếu anh mất em, em yêu There'll be no clear skies Bầu trời sẽ chìm trong tăm tối If I lose you, baby Nếu anh mất em, em yêu Just like the clouds my eyes will do the same Và đôi mắt anh cũng sẽ bị bao phủ bởi những đám mây đen kia If you walk away Nếu em ra đi Everyday it'll rain, rain, rain Thì mỗi ngày bầu trời sẽ đổ mưa I'll never be your mother's favorite Anh sẽ chẳng bao giờ được mẹ em yêu quý Your daddy can't even look me in the eye Cha em thậm chí chẳng bao giờ nhìn vào mắt anh Ohh, if I was in their shoes, I'd be doing the same thing Nếu như anh ở vị trí của họ, anh cũng sẽ làm như thế Sayin' there goes my little girl Nhìn xem đứa con gái bé bỏng của chúng ta Walkin' with that troublesome guy Sánh bước bên anh chàng rắc rối đó But they're just afraid of something they can't understand Nhưng người ta thường lo sợ những điều họ chẳng thể hiểu Oooh, but little darlin' watch me change their minds Nhưng em yêu dấu hãy cứ dõi theo anh xem anh thay đổi suy nghĩ của họ Yeah for you I'll try, I'll try, ll'try, I'll try Vì em, anh sẽ cố gắng I'll pick up these broken pieces 'til I'm bleeding Anh sẽ nhặt những mảnh vỡ đó cho đến khi bàn tay anh chảy máu If that'll make you mine Nếu điều đó sẽ khiến em là của anh 'Cause there'll be no sunlight Bởi sẽ chẳng còn chút ánh sáng nào If I lose you, baby Nếu anh mất em, em yêu There'll be no clear skies Bầu trời sẽ chìm trong tăm tối If I lose you, baby Nếu anh mất em, em yêu Just like the clouds my eyes will do the same Và đôi mắt anh cũng sẽ bị bao phủ bởi những đám mây đen kia If you walk away Nếu em ra đi Everyday it'll rain, rain, rain Thì mỗi ngày bầu trời sẽ đổ mưa Oooh Oooh Don't you say goodbye Đừng nói tạm biệt nhé em I'll pick up these broken pieces 'til I'm bleeding Anh sẽ nhặt những mảnh vỡ đó cho đến khi bàn tay anh chảy máu If that'll make it right Nếu điều đó khiến mọi việc được ổn 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby Bởi sẽ chẳng còn chút ánh sáng nào nếu anh mất em, em yêu And there'll be no clear skies Và bầu trời sẽ chìm trong tăm tối If I lose you, baby Nếu anh mất em, em yêu Just like the clouds, my eyes will do the same Và đôi mắt anh cũng sẽ bị bao phủ bởi những đám mây đen kia If you walk away Nếu em ra đi Everyday it'll rain, rain, rain Thì mỗi ngày bầu trời sẽ đổ mưa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.