LITTLE BIG TOWN

Band

Quan tâm

Video mới nhất

Better Man

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Better Man. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

I know I'm probably better off on my own
Em biết em có thể sống tốt khi chỉ có một mình
Than lovin' a man who didn't know
Hơn là yêu một chàng trai chẳng hề nhận ra
What he had when he had it
Những gì mà anh ấy từng có
And I see the permanent damage you did to me
Và em nhìn thấy những tổn thương anh gây ra cho em
Never again, I just wish I could forget when it was magic
Chẳng đời nào, em chỉ ước có thể quên được khi nó còn là phép màu
I wish it wasn't four am, standing in the mirror
Em ước sao em không đứng trước gương lúc bốn giờ sáng
Saying to myself, you know you had to do it I know
Tự nhủ với bản thân rằng em biết em phải làm điều đó
The bravest thing I ever did was run
Trốn chạy khỏi anh là điều dũng cảm nhất em từng làm
Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again
Thỉnh thoảng giữa đêm em vẫn cảm thấy như có anh ở bên
But I just miss you, and I just wish you were a better man
Chỉ là em nhớ anh thôi và em ước sao anh là người đàn ông tử tế
And I know why we had to say goodbye
Và em hiểu tại sao chúng ta phải nói lời biệt ly
Like the back of my hand
Như lòng bàn tay em vậy
And I just miss you, and I just wish you were a better man
Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn
A better man
Một người đàn ông tử tế
I know I'm probably better off all alone
Em biết em có thể sống một mình tốt hơn
Than needing a man who could change his mind at any given minute
Là cần đến một người đàn ông luôn đổi ý
And it's always on your terms
Và tất cả luôn ở trong những điều kiện của anh
I'm hanging on every careless word
Em cứ dựa vào những lời bất cẩn ấy
Hoping it might turn sweet again
Mong chúng sẽ trở lại ngọt ngào
Like it was in the beginning
Như thuở ban đầu
But your jealousy, I can hear it now
Nhưng sự ghen tuông của anh, giờ em đã có thể hiểu được
You're talking down to me like I'll always be around
Anh đặt điều về em kiểu như em luôn bám lấy anh
You push my love away like it's some kind of loaded gun
Anh khước từ tình yêu của em chẳng khác nào khẩu súng đã nạp đạn
Boy, you never thought I'd run
Anh à, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ trốn chạy
Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again
Thỉnh thoảng giữa đêm em vẫn cảm thấy như có anh ở bên
But I just miss you, and I just wish you were a better man
Chỉ là em nhớ anh thôi và em ước sao anh là người đàn ông tử tế
And I know why we had to say goodbye
Và em hiểu tại sao chúng ta phải nói lời biệt ly
Like the back of my hand
Như lòng bàn tay em vậy
And I just miss you, and I just wish you were a better man
Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn
A better man
Một người đàn ông tử tế
Better man
Người đàn ông tử tế
I hold onto this pride because these days it's all I have
Em chỉ biết giữ lấy lòng tự trọng này vì đó là tất cả những gì em có
And I gave you my best and we both know you can't say that
Và em đã cho trao anh điều tốt nhất và cả hai ta đều biết rằng anh chẳng thể nói vậy
You can't say that
Anh không thể nói được điều ấy
I wish you were a better man
Em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn
I wonder what we would've become if you were a better man
Em tự hỏi chúng ta sẽ như thế nào nếu anh là người đàn ông tử tế
We might still be in love
Có lẽ ta vẫn còn yêu nhau
If you were a better man
Nếu anh sống tử tế hơn
You would've been the one if you were a better man
Anh có thể là người đàn ông của đời em nếu anh sống tử tế hơn
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again
Thỉnh thoảng giữa đêm em vẫn cảm thấy như có anh ở bên
And I just miss you, and I just wish you were a better man
Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn
And I know why we had to say goodbye
Và em hiểu tại sao chúng ta phải nói lời biệt ly
Like the back of my hand
Như lòng bàn tay em vậy
And I just miss you and I just wish you were a better man
Và em nhớ anh và em ước sao anh là người đàn ông tử tế hơn
We might still be in love, if you were a better man
Có lẽ ta vẫn còn yêu nhau nếu anh sống tử tế hơn
You could've been the one if you were a better man
Anh có thể là người đàn ông của đời em nếu anh sống tử tế hơn
We might still be in love, if you were a better man
Có lẽ ta vẫn còn yêu nhau nếu anh sống tử tế hơn
Better man
Người đàn ông tử tế

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA LITTLE BIG TOWN

Little Big Town is an American country music group. Founded in 1998, the group has comprised the same four members since its foundation: Karen Fairchild, Kimberly Schlapman (formerly Kimberly Roads), Jimi Westbrook, and Phillip Sweet. Their musical style relies heavily on four-part vocal harmonies, with all four members alternating as lead singers; Westbrook and Sweet also play rhythm guitar.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 1998-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 0