Yêu thích
Xem thêm
Hey, Mr DJ put a record on Này quí ông DJ, hãy nổi nhạc lên I wanna dance with my baby Tôi muốn được nhảy với anh yêu của tôi Hey Mr. DJ put a record on I wanna dance with my baby Này quí ông DJ hãy nổi nhạc lên, tôi muốn được nhảy với anh yêu của tôi And when the music starts Và khi âm nhạc bắt đầu I never wanna stop, it's gonna drive me crazy Em không bao giờ muốn ngừng lại, âm nhạc đó khiến em trở nên thật điên cuồng Music, music Âm nhạc Music makes the people come together Âm nhạc khiến con người xích lại gần nhau hơn Music mix the bourgeoisie and the rebel Âm nhạc trộn lẫn những kẻ trưởng giả cũng như những kẻ nổi loạn Don't think of yesterday and I don't look at the clock Không cần nghĩ về những ngày đã qua và em cũng không nhìn đồng hồ I like to boogie woogie Em thích boogie-woogie It's like ridin' on the wind and it never goes away Thứ âm nhạc đó khiến em như đang cưỡi trên gió và chúng không bao giờ đi quá xa But she's everything I'm in, got to have it everyday Nhưng nó là tất cả mọi thứ trong em, em cần nó mỗi ngày Music makes the people come together Âm nhạc khiến con người xích lại gần nhau hơn Music mix the bourgeoisie and the rebel Âm nhạc trộn lẫn những kẻ trưởng giả cũng như những kẻ nổi loạn Hey Mr. DJ Này quí ông DJ Hey Mr. DJ put a record on I wanna dance with my baby Này quí ông DJ hãy nổi nhạc lên, tôi muốn được nhảy với anh yêu của tôi And when the music starts Và khi âm nhạc bắt đầu I never wanna stop, it's gonna drive me crazy Em không bao giờ muốn ngừng lại, âm nhạc đó khiến em trở nên thật điên cuồng It's gonna drive me crazy Âm nhạc đó khiến em trở nên thật điên cuồng Music makes the people come together Âm nhạc khiến con người xích lại gần nhau hơn Music mix the bourgeoisie and the rebel Âm nhạc trộn lẫn những kẻ trưởng giả cũng như những kẻ nổi loạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Music

Madonna

Madonna

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Madonna Louise Ciccone is an American singer, songwriter, actress, and businesswoman. She achieved popularity by pushing the boundaries of lyrical content in mainstream popular music and imagery in her music videos, which became a fixture on MTV. Madonna is known for reinventing both her music and image, and for maintaining her autonomy within the recording industry. Music critics have acclaimed her musical productions, which have generated some controversy. Referred to as the "Queen of Pop", Madonna is often cited as an influence by other artists.

Xem thêm
Bình luận