Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Suppose I called you up tonight Giả sử tối nay em gọi cho anh And told you that I loved you Và nói với anh rằng em yêu anh And suppose I said Và nếu như em nói I wanna come back home Em muốn trở về nhà And suppose I cried and said Và nếu như em khóc và nói I think I've finally learned my lesson Cuối cùng em cũng rút ra được bài học cho riêng mình And I'm tired of spending all my time alone Và em mệt mỏi khi phải trải qua khoảng thời gian cô đơn If I told you that I realized Nếu như em nói với anh rằng em đã nhận ra You're all I ever wanted Anh là tất cả những gì em hằng mong muốn And it's killing me to be so far away Và cuộc sống xa anh là một nỗi đau đớn tột cùng Would you tell me that you love me too Anh sẽ nói rằng anh cũng yêu em chứ And would we cry together Và chúng ta sẽ khóc cùng nhau Or would you simply laugh at me and say Hay anh sẽ chỉ cười nhạo em và nói rằng I told you so, oh I told you so Anh đã nói rồi, ôi, anh đã bảo em rồi mà I told you some day you'd come crawling back Anh đã nói rằng một ngày nào đó em sẽ trở lại And asking me to take you in Và đòi hỏi anh chấp nhận em I told you so, but you had to go Anh đã nói rồi nhưng em vẫn ra đi Now I've found somebody new Giờ đây em đã tìm được hạnh phúc mới And you will never break my heart in two again Và anh sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim em được nữa đâu If I got down on my knees Nếu anh quỳ xuống And told you I was yours forever Và nói rằng anh là của em mãi mãi Would you get down on yours to and take my hand Em sẽ quỳ xuống cùng anh và nắm lấy tay anh chứ Would we get that old time feeling Liệu chúng ta sẽ có được những cảm giác khi xưa Would we laugh and talk for hours Chúng ta sẽ cười đùa và nói chuyện với nhau hàng giờ The way we did when our love first began Giống như trước kia khi tình yêu đôi ta vừa mới chớm nở Would you tell me that you've missed me too Anh sẽ nói với em rằng anh cũng nhớ em chứ And that you've been so lonely Và anh cảm thấy rất cô đơn And you've waited for the day that I returned Và anh đã chờ cái ngày em quay trở lại And we'd live in love forever Và chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc mãi mãi And that I'm your one and only Và anh sẽ nói rằng em là tình yêu duy nhất của anh Or would you say the tables finally turned Hay anh sẽ nói cuối cùng mọi chuyện cũng đảo ngược Would you say Liệu anh sẽ nói rằng I told you so, oh I told you so Anh đã nói rồi, ôi, anh đã bảo em rồi mà I told you some day you'd come crawling back Anh đã nói rằng một ngày nào đó em sẽ trở lại And asking me to take you in Và đòi hỏi anh chấp nhận em I told you so, but you had to go Anh đã nói rồi nhưng em vẫn ra đi Now I found somebody new Giờ đây em đã tìm được hạnh phúc mới And you will never break my heart in two again Và anh sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim em được nữa đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.