Ain't My Fault

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Ain't My Fault. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ZARA LARSSON

Oh my, oh my, oh my
Oh my, oh my, oh my
It ain't my fault you keep turning me on
Đó không phải lỗi của em, anh mới là người làm em như vậy
It ain't my fault you got, got me so gone
Đó không phải lỗi của em, anh đã làm em điêu đứng
It ain't my fault I'm not leaving alone
Đó không phải lỗi của em, em sẽ không bỏ đi một mình đâu
It ain't my fault you keep turning me on
Đó không phải lỗi của em, anh mới là người làm em như vậy
I can't talk right now, I'm looking and I like what I'm seeing
Em không thể nói chuyện lúc này, em đang quan sát và em thích được như vậy
Got me feeling kinda shocked right now
Ngay bây giờ em cảm thấy thật sốc
Could've stopped right now, even if I wanted
Không thể dừng lại được mặc dù em rất muốn
Gotta get it, get it, get it, while it's hot right now
Giờ thì em đã hiểu
Oh my god, what is this?
Chuyện gì vậy?
Want you all in my business
Em muốn anh là tất cả mối quan tâm của em
Baby, I insist, please don't blame me for whatever happens next
Anh yêu, em xin anh, đừng đổ lỗi cho em những gì sẽ xảy ra
No, I can't be responsible
Không, em không thể chịu trách nhiệm
If I get you in trouble now
Nếu anh chuốc lấy rắc rối vì em
See you're too irresistible
Thấy không, anh quá cuốn hút
Yeah that's for sure
Em khẳng định như vậy
So if I put your hands where my eyes can't see
Vậy nếu em lấy tay che đi đôi mắt
Then you're the one who's got a hold on me
Anh có đến bên ôm em vào lòng không
No, I can't be responsible, responsible
Không, em không thể chịu trách nhiệm
It ain't my fault
Đó không phải lỗi của em
It ain't my fault you came here looking like that
Em không có lỗi khi anh đến đây lịnh lãm như vậy
You just made me trip, fall, and land on your lap
Anh làm em muốn ngã vào lòng anh
Certain bad boy smooth, body hotter than a summer
Chàng trai dễ dãi với thân hình nóng bỏng
I don't mean to be rude but I look so damn good on ya
Em không phải là thô lỗ nhưng anh trông thật hấp dẫn
Ain't got time right now
Bây giờ không phải lúc rồi
Miss me with that "What's your name? Your sign?" right now
Nhớ tên em và nhớ luôn hình dáng của em nhé
It's light outside, I just called an Uber and it's right outside
Phố đã lên đèn, em vừa gọi một chiếc Uber và nó ở ngay ngoài kia rồi
Oh my god, what is this?
Chuyện gì vậy?
Want you all in my business
Em muốn anh là tất cả mối quan tâm của em
Baby, I insist, please don't blame me for whatever happens next
Anh yêu, em xin anh, đừng đổ lỗi cho em những gì sẽ xảy ra
No, I can't be responsible
Không, em không thể chịu trách nhiệm
If I get you in trouble now
Nếu anh chuốc lấy rắc rối vì em
See you're too irresistible
Thấy không, anh quá cuốn hút
Yeah that's for sure
Em khẳng định như vậy
So if I put your hands where my eyes can't see
Vậy nếu em lấy tay che đi đôi mắt
Then you're the one who's got a hold on me
Anh có đến bên ôm em vào lòng không
No I can't be responsible, responsible
Không, em không thể chịu trách nhiệm
It ain't my fault
Đó không phải lỗi của em
Baby, one, two, three
Anh yêu ơi, một, hai, ba
Your body's calling me
Cơ thể anh đang vẫy gọi
And I know wherever it is
Em biết dù bất cứ nơi đâu
It's exactly where I wanna be
Chính xác là nơi em muốn đến
But don't blame me
Nhưng đừng đổ lỗi cho em
It ain't my fault
Đó không phải lỗi của em
It ain't my fault (oh my, oh my, oh my)
Đó không phải lỗi của em
So if I put your hands where my eyes can't see
Vậy nếu em lấy tay che đi đôi mắt
Then you're the one who's got a hold on me
Anh có đến bên ôm em vào lòng không
No I can't be responsible, responsible
Không, em không thể chịu trách nhiệm
It ain't my fault
Đó không phải lỗi của em
It ain't my fault you got me so caught
Đó không phải lỗi của em, anh đã làm em mê muội
Oh, well, that's too bad it ain't my fault
Thật là tệ, đó không phải lỗi của em