Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my It ain't my fault you keep turning me on Đó không phải lỗi của em, anh mới là người làm em như vậy It ain't my fault you got, got me so gone Đó không phải lỗi của em, anh đã làm em điêu đứng It ain't my fault I'm not leaving alone Đó không phải lỗi của em, em sẽ không bỏ đi một mình đâu It ain't my fault you keep turning me on Đó không phải lỗi của em, anh mới là người làm em như vậy I can't talk right now, I'm looking and I like what I'm seeing Em không thể nói chuyện lúc này, em đang quan sát và em thích được như vậy Got me feeling kinda shocked right now Ngay bây giờ em cảm thấy thật sốc Could've stopped right now, even if I wanted Không thể dừng lại được mặc dù em rất muốn Gotta get it, get it, get it, while it's hot right now Giờ thì em đã hiểu Oh my god, what is this? Chuyện gì vậy? Want you all in my business Em muốn anh là tất cả mối quan tâm của em Baby, I insist, please don't blame me for whatever happens next Anh yêu, em xin anh, đừng đổ lỗi cho em những gì sẽ xảy ra No, I can't be responsible Không, em không thể chịu trách nhiệm If I get you in trouble now Nếu anh chuốc lấy rắc rối vì em See you're too irresistible Thấy không, anh quá cuốn hút Yeah that's for sure Em khẳng định như vậy So if I put your hands where my eyes can't see Vậy nếu em lấy tay che đi đôi mắt Then you're the one who's got a hold on me Anh có đến bên ôm em vào lòng không No, I can't be responsible, responsible Không, em không thể chịu trách nhiệm It ain't my fault Đó không phải lỗi của em It ain't my fault you came here looking like that Em không có lỗi khi anh đến đây lịnh lãm như vậy You just made me trip, fall, and land on your lap Anh làm em muốn ngã vào lòng anh Certain bad boy smooth, body hotter than a summer Chàng trai dễ dãi với thân hình nóng bỏng I don't mean to be rude but I look so damn good on ya Em không phải là thô lỗ nhưng anh trông thật hấp dẫn Ain't got time right now Bây giờ không phải lúc rồi Miss me with that "What's your name? Your sign?" right now Nhớ tên em và nhớ luôn hình dáng của em nhé It's light outside, I just called an Uber and it's right outside Phố đã lên đèn, em vừa gọi một chiếc Uber và nó ở ngay ngoài kia rồi Oh my god, what is this? Chuyện gì vậy? Want you all in my business Em muốn anh là tất cả mối quan tâm của em Baby, I insist, please don't blame me for whatever happens next Anh yêu, em xin anh, đừng đổ lỗi cho em những gì sẽ xảy ra No, I can't be responsible Không, em không thể chịu trách nhiệm If I get you in trouble now Nếu anh chuốc lấy rắc rối vì em See you're too irresistible Thấy không, anh quá cuốn hút Yeah that's for sure Em khẳng định như vậy So if I put your hands where my eyes can't see Vậy nếu em lấy tay che đi đôi mắt Then you're the one who's got a hold on me Anh có đến bên ôm em vào lòng không No I can't be responsible, responsible Không, em không thể chịu trách nhiệm It ain't my fault Đó không phải lỗi của em Baby, one, two, three Anh yêu ơi, một, hai, ba Your body's calling me Cơ thể anh đang vẫy gọi And I know wherever it is Em biết dù bất cứ nơi đâu It's exactly where I wanna be Chính xác là nơi em muốn đến But don't blame me Nhưng đừng đổ lỗi cho em It ain't my fault Đó không phải lỗi của em It ain't my fault (oh my, oh my, oh my) Đó không phải lỗi của em So if I put your hands where my eyes can't see Vậy nếu em lấy tay che đi đôi mắt Then you're the one who's got a hold on me Anh có đến bên ôm em vào lòng không No I can't be responsible, responsible Không, em không thể chịu trách nhiệm It ain't my fault Đó không phải lỗi của em It ain't my fault you got me so caught Đó không phải lỗi của em, anh đã làm em mê muội Oh, well, that's too bad it ain't my fault Thật là tệ, đó không phải lỗi của em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.