Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm better Tôi ổn hơn rồi So much better now Giờ thì ổn hơn nhiều rồi I see the light, touch the light Tôi nhìn thấy ánh sáng, chạm vào ánh sáng We're together now Giờ chúng tôi ở bên nhau I'm better Tôi ổn hơn rồi So much better now Giờ thì ổn hơn nhiều rồi Look to the skies, give me life Nhìn lên trời cao, tràn đầy sức sống We're together now Giờ Chúng tôi ở bên nhau We've only just begun Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi Hypnotized by drums Bị cuốn theo nhịp trống Until forever comes you'll find us chasing the sun Cho đến cuối đời bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo mặt trời They said this day wouldn't come Họ đã nói không có ngày đó đâu We refused to run Và chúng tôi cũng đã từng bỏ cuộc We've only just begun Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời When the daylight's fading Khi ánh dương dần tàn We're gonna play in the dark Chúng tôi sẽ vui chơi trong bóng đêm 'Til it's golden again Cho đến khi bình minh trở lại And now it feels so amazing Cảm giác giờ đây thật tuyệt vời Can't see you coming and we'll never grow old again Chẳng nhìn thấy bạn đang đến và chúng tôi sẽ không bao giờ già đi nữa You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời I'm never, I'm never down Tôi không bao giờ, không bao giờ tuyệt vọng Lying here, staring up, and you're looking down Nằm đây, nhìn lên, và thấy bạn nhìn xuống I'm never, I'm never down Tôi không bao giờ, không bao giờ tuyệt vọng Live forever, forever with you around Sống mãi, sống mãi cùng với bạn We've only just begun Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi Hypnotized by drums Bị cuốn theo nhịp trống Until forever comes Cho đến cuối đời You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời They said this day wouldn't come Họ đã nói không có ngày đó đâu We refused to run Và chúng tôi cũng đã từng bỏ cuộc We've only just begun Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời The sun, the sun, the sun, the sun, the sun Mặt trời, mặt trời, mặt trời, mặt trời, mặt trời You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời When the daylight's fading Khi ánh dương dần tàn We're gonna play in the dark Chúng tôi sẽ vui chơi trong bóng đêm 'Til it's golden again Cho đến khi bình minh trở lại And now it feels so amazing Cảm giác giờ đây thật tuyệt vời Can't see you coming and we'll never grow old again Chẳng nhìn thấy bạn đang đến và chúng tôi sẽ không bao giờ già đi nữa You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời When the daylight's fading Khi ánh dương dần tàn We're gonna play in the dark Chúng tôi sẽ vui chơi trong bóng đêm 'Til it's golden again Cho đến khi bình minh trở lại And now it feels so amazing Cảm giác giờ đây thật tuyệt vời Can't see it coming and we'll never grow old again Chẳng nhìn thấy bạn đang đến và chúng tôi sẽ không bao giờ già đi nữa You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời Oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You'll find us chasing the sun Bạn sẽ thấy chúng tôi luôn chạy theo ánh mặt trời

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.