Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Dance, it's all I wanna do, so won't you dance? Nhảy nhót là tất cả những gì em muốn làm, vậy anh muốn nhảy chứ I'm standing here with you why won't you move? Em đang đứng ở đây cùng anh, sao anh không chuyển động đi I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire, fire! Em sẽ đưa anh theo lối cũ, vì em đang hưng phấn It hurts, when you get to close, but baby it hurts! Đau đấy, khi anh bước đến quá gần em, anh ơi đau mà If love is really good you just want more, Nếu tình yêu thật sự tuyệt vời, anh muốn thêm nữa Even if it throws you too the fire, fire, fire, fire! Ngay cả như tình yêu ấy đưa anh vào ngọn lửa bùng cháy All The Lovers, that have gone before, they don't compare... to you! Tất cả những người yêu, mà trước kia đã từng bỏ rơi em, không sánh với anh đâu Don't be frightened, just give me a little bit more. Đừng sợ hãi, hãy đến gần em thêm chút nữa They don't compare... All The Lovers! Tất cả những người trước không sánh bằng anh đâu Feel, can't you see there's so much here to feel? Cảm nhận, anh không thấy ở đây có quá nhiều thứ để cảm nhận ư? Deep inside your heart you know I'm real Sâu trong trái tim anh, anh biết em là thật mà Can't you see that this is getting higher, higher, higher, higher? Anh không thể thấy mức độ ngày càng tăng cao hơn, cao hơn nữa sao Breathe, I know you find it hard but baby breathe. Hít thở, em biết anh thấy thật khó khăn, nhưng anh ơi giữ nhịp thở You'll be next to me, it's all you need Đến bên em đi anh, đó là tất cả những gì anh muốn mà And I'll take you there, I'll take you higher, higher, higher higher! Và em sẽ đưa anh đến đây, sẽ cùng anh cao hơn, cao hơn nữa All The Lovers, that have gone before, they don't compare... to you! Tất cả những người yêu, mà trước kia đã từng bỏ rơi em, không sánh với anh đâu Don't be frightened, just give me a little bit more Đừng sợ hãi, hãy đến gần em thêm chút nữa They don't compare... All The Lovers! Tất cả những người trước không sánh bằng anh đâu Dance... it's all I wanna do so won't you dance? Nhảy nhót là tất cả những gì em muốn làm, vậy anh muốn nhảy chứ I'm standing here with you, why won't you move? Em đang đứng ở đây cùng anh, sao anh lại bất động Even if it throws you to the fire, fire, fire, fire! Ngay cả như tình yêu ấy đưa anh vào ngọn lửa bùng cháy All The Lovers, that have gone before, they don't compare... to you! Tất cả những người đang yêu, mà trước kia đã từng bỏ rơi em, không sánh với anh đâu Don't be frightened, just give me a little bit more Đừng sợ hãi, hãy đến gần em thêm chút nữa They don't compare... All The Lovers! Tất cả những người trước không sánh bằng anh đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.