Yêu thích
Xem thêm
You look conspicuous, dimple smile ridiculous Anh thật thu hút, nở nụ cười rạng rỡ It was a vicious kind of crazy rush Thật vô cùng điên cuồng vội vã You sabotaged me with your love kamikaze Anh đến với em bằng một tình yêu cảm tử Sunk my battleship and now my walls are crushed Đánh chìm còn tàu nghênh ngang và phá vỡ rào cản trong em Culprit skipping class, we used to hide from our teacher Trốn tiết, lẩn trốn giáo viên Spinning the bottle, making out under the bleachers Chơi trò xoay cổ chai, hôn nhau trước mặt mọi người Let's play the game again Hãy chơi lại một lần nữa nào Cause boy I'm missing it, Ooh yeah Chàng trai à, bởi vì em nhớ trò đó Cartoon Hearts, float through the ceiling Tình yêu trong en đang dâng trào Kiss my neck, tongue-tied by the feeling Hãy hôn cổ em, ta trao nhau nụ hôn nồng nàn Oh my god, start the timer again baby Trời ơi, bấm giờ lại thôi nào Ooh, seven minutes in heaven Ôi, chơi trò 7 phút trên thiên đường đi Lights off, my knees started shaking Đèn tắt, đầu gối em bắt đầu run rẩy Come real close, I'm yours for the taking Hãy đến đây thật gần, giờ em là của anh Oh my god, start the timer again baby Trời ơi, bấm giờ lại thôi nào Ooh, seven minutes in heaven Ôi, chơi trò 7 phút trên thiên đường đi My makeup's on your shirt that's laying on the floor Chiếc áo trên sàn của anh có dấu son em We swore to secrecy what happens stays behind these doors Chúng ta đã thề giữ bí mật những chuyện xảy ra sau cánh cửa này Minute three it was getting hot and heavy Nó bắt đầu nóng bức và ngột ngạt ở phút thứ ba The break's a little broken so chevy to the levy Phút giải lao bị phá hỏng Let's play the game again Hãy chơi lại nào Slow motion bottle spin, oo oh oh Cái chai quay thật chậm Cartoon Hearts, float through the ceiling Cảm xúc trong en đang dâng trào Kiss my neck, tongue-tied by the feeling Hãy hôn cổ em, ta trao nhau nụ hôn nồng nàn Oh my god, start the timer again baby Trời ơi, bấm giờ lại thôi nào Ooh, seven minutes in heaven Ôi, chơi trò 7 phút trên thiên đường đi Lights off, my knees started shaking Đèn tắt, đầu gối em bắt đầu run rẩy Come real close, I'm yours for the taking Hãy đến đây thật gần, giờ em là của anh Oh my god, start the timer again baby Trời ơi, bấm giờ lại thôi nào Ooh, seven minutes in heaven Ôi, chơi trò 7 phút trên thiên đường đi Come here boy, touch me now, it's our secret Đến đây nào chàng trai, chạm lấy em nào, đây là bí mật giữa chúng ta If the time's, running out, let's repeat this Khi thời gian trôi qua, chúng ta hãy làm lại nào Come here boy, touch me now, it's our secret Đến đây nào chàng trai, chạm lấy em nào, đây là bí mật giữa chúng ta If the time's, running out, let's repeat this Khi thời gian trôi qua, chúng ta hãy làm lại nào Cartoon Hearts, float through the ceiling Cảm xúc trong en đang dâng trào Kiss my neck, tongue-tied by the feeling Hãy hôn cổ em, ta trao nhau nụ hôn nồng nàn Oh my god, start the timer again baby Trời ơi, bấm giờ lại thôi nào Ooh, seven minutes in heaven Ôi, chơi trò 7 phút trên thiên đường đi Lights off, my knees started shaking Đèn tắt, đầu gối em bắt đầu run rẩy Come real close, I'm yours for the taking Hãy đến đây thật gần, giờ em là của anh Oh my god, start the timer again baby Trời ơi, bấm giờ lại thôi nào Ooh, seven minutes in heaven Ôi, trò chơi 7 phút trên thiên đường

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.