GREEN DAY

Band

Quan tâm

Video mới nhất

21 Guns

Thể loại: Nhạc RockTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát 21 Guns. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Do you know what's worth fighting for
Bạn có biết điều gì đáng để chiến đấu không
When it's not worth dying for?
Khi mà thật vô ích để chết vì điều đó?
Does it take your breath away
Có phải nó lấy đi hơi hơi thở của bạn
And you feel yourself suffocating
Và bạn cảm thấy như mình nghẹt thở
Does the pain weight out the pride?
Có phải nỗi đau lớn hơn niềm kiêu hãnh?
And you look for a place to hide
Và bạn phải tìm cho mình một nơi để ẩn trốn
Did someone break your heart inside?
Để rồi có ai đó làm bạn đau khổ?
You're in ruins
Bạn đang trong đống đổ nát
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Lay down your arms
Hãy buông tay đi
Give up the fight
Hãy từ bỏ chiến tranh
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Throw up your arms into the sky
Hãy giơ cao tay lên trên trời
You and I
Anh và tôi
When you're at the end of the road
Khi bạn đang ở phía cuối con đường
And you lost all sense of control
Và đánh mất đi ý thức tự chủ
And your thoughts have taken their toll
Và mọi suy nghĩ bị lấy mất đi
When your mind breaks the spirit of your soul
Khi lí trí của bạn phá tan đi linh hồn trong tâm hồn
Your faith walks on broken glass
Niềm tin của bạn dường như đang rỉ máu
And the hangover doesn't pass
Và dư vị xót lại không hề biến mất
Nothing's ever built to last
Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi
You're in ruins
Bạn đang trong đống đổ nát
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Lay down your arms
Hãy buông tay đi
Give up the fight
Hãy từ bỏ chiến tranh
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Throw up your arms into the sky
Hãy giơ cao tay lên trên trời
You and I
Anh và tôi
Did you try to live on your own
Bạn đã cố gắng sống theo ý mình
When you burned down the house and home
Khi bạn đã thiêu rụi nhà cửa và gia đình mình
Did you stand too close to the fire?
Có phải bạn đã đứng quá gần ngọn lửa ấy?
Like a liar looking for forgiveness from a stone
Giống như một kẻ dối trá đang tìm kiếm sự thứ tha từ một hòn đá
When it's time to live and let die
Khi đã đến lúc tha thứ và quên đi quá khứ
And you can't get another try
Và bạn không thể có cơ hội khác
Something inside this heart has died
Điều gì đó trong lòng bạn đã chết
You're in ruins
Bạn đang trong đống đổ nát
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Lay down your arms
Hãy buông tay đi
Give up the fight
Hãy từ bỏ chiến tranh
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Throw up your arms into the sky
Hãy giơ cao tay lên trên trời
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Lay down your arms
Hãy buông tay đi
Give up the fight
Hãy từ bỏ chiến tranh
One, 21 Guns
Một mạng, 21 phát súng
Throw up your arms into the sky
Hãy giơ cao tay lên trên trời
You and I
Anh và tôi

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA GREEN DAY

Green Day is an American punk rock band formed in 1986 by lead vocalist and guitarist Billie Joe Armstrong and bassist Mike Dirnt. For much of the group's career, the band has been a trio with drummer Tré Cool, who replaced former drummer John Kiffmeyer in 1990 prior to the recording of the band's second studio album, Kerplunk (1991). Guitarist Jason White, who has worked with the band as a touring member since 1999, was an official member from 2012 to 2016.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 1986-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 0