Yêu thích
Xem thêm
You've given me the world with all your love Em đã trao anh cả thế giới bằng tất cả tình yêu của mình So, I got you something special Nên giờ anh muốn dành một điều đặc biệt cho em Just because I found a gift that's perfect Vì anh đã tìm thấy một món quà hoàn hảo And you're more than worth it Còn em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế It's everything that you've been dreaming of Đó chính là những gì em luôn mơ ước Oh, this is my love language Đây là ngôn ngữ tình yêu của anh So, I'll go ahead and say it Nên anh sẽ cứ nói ra thôi 'Cause you're the gift that keeps on giving Bởi em chính là món quà quý giá nhất You deserve it all (all) Em xứng đáng nhận được tất cả You know you've been good all year Em biết cả năm qua em đã ngoan thế nào Come over here Hãy lại gần bên anh And let me show you Và để anh cho em thấy rằng You deserve it all (all) Em xứng đáng có được tất cả những điều đó I’ll shower you with more Anh sẽ trao em nhiều hơn nữa Than you’ll ever need Nhiều hơn thứ em cần It's all good with me Anh rất sẵn lòng trao đi 'Cause you deserve it all Bởi em xứng đáng có được những điều đó You give all of yourself so unselfishly Em trao đi tất cả mà không vụ lợi ích kỷ So I, I wanna give you all the finest things Nên anh muốn trao em tất cả những gì tốt nhất I found a gift that is perfect Anh đã tìm thấy một món quà hoàn hảo And you're more than worth it Còn em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế It's everything that you've been dreaming of Đó là mọi thứ mà em đã mơ về So, treat yourself to something nice Nên em cứ nuông chiều bản thân nhé The luxuries in life Những thứ xa xỉ trên đời Cause you're the gift that keeps on giving Bởi em chính là món quà quý giá nhất You deserve it all (all) Em xứng đáng nhận được tất cả You know you've been good all year Em biết cả năm qua em đã ngoan thế nào Come over here Lại đây nào And let me show you Và để anh cho em thấy You deserve it all (all) Em xứng đáng nhận được tất cả I'll shower you with more than Anh sẽ trao em nhiều hơn nữa You'll ever need Nhiều hơn thứ em cần You're so good with me Anh rất sẵn lòng trao đi Cause you deserve it all Vì em hoàn toàn xứng đáng với điều đó For all you mean to me Em quan trọng với anh thế nào Underneath the tree Em sẽ thấy qua món quà dưới gốc cây thông For you to see beyond your wildest dreams Anh sẽ cho em thấy những điều vượt xa giấc mơ của mình And I know that I should do this all year long Và anh biết anh nên tặng quà em thế này suốt năm 'Cause you deserve it all (all) Vì em hoàn toàn xứng đáng với điều đó You deserve it all (all) Em hoàn toàn xứng đáng You know you've been good all year Anh biết rằng anh nên làm điều này cả năm dài Come over here Hãy lại gần bên anh And let me show you Và anh sẽ cho em thấy You deserve it all (all) Em hoàn toàn xứng đáng với nó I'll shower you with more Anh sẽ trao em nhiều hơn nữa Than you'll ever need Nhiều hơn thứ em cần You're so good with me Anh rất sẵn lòng trao đi Cause you deserve it all Vì em hoàn toàn xứng đáng với điều đó..

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

You Deserve It All

John Legend

John Legend

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

John Roger Stephens (born December 28, 1978), better known by his stage name John Legend, is an American singer, songwriter, musician and actor. He has won ten Grammy Awards, one Golden Globe, and one Academy Award. In 2007, Legend received the Hal David Starlight Award from the Songwriters Hall of Fame.

Prior to the release of Legend's debut album, his career gained momentum through a series of successful collaborations with multiple established artists. He sang in Magnetic Man's "Getting Nowhere," Kanye West's "All of the Lights", on Slum Village's "Selfish", and Dilated Peoples' "This Way". Other artists included Jay Z's "Encore", and he sang backing vocals on Alicia Keys' 2003 song "You Don't Know My Name", the Kanye West remix of Britney Spears' "Me Against the Music", and Fort Minor's "High Road". Legend played piano on Lauryn Hill's "Everything Is Everything". He has gained chart topping hits from his solo work as well, including the Billboard Hot 100 number-one single, "All of Me". He won the Academy Award for Best Original Song in 2015 for writing the song "Glory" from the film Selma.

Xem thêm
Bình luận