Love Me Now

Thể loại: Nhạc R&B Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Love Me Now. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

JOHN LEGEND

Pulling me further
Em kéo anh ra xa
Further than I've been before
Xa hơn những lần trước đây
Making me stronger
Càng khiến anh thêm mạnh mẽ
Shaking me right to the core, oh
Khiến anh cực kì chấn động
I don't know what's in the stars
Anh không biết những vì tinh tú kia ẩn chứa điều gì
Never heard it from above, the world isn't ours
Chưa bao giờ nghe thấy điều gì về chúng cả, thế giới này đâu thuộc về chúng ta
But I know what's in my heart
Nhưng anh biết điều ẩn chứa trong trái tim mình
If you ain't mine I'll be torn apart
Nếu thiếu em anh sẽ tan nát cõi lòng
I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi
So I'm gonna love you now, like it's all I have
Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có
I know it'll kill me when it's over
Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi
I don't wanna think about it, I want you to love me now
Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này
I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi
So I'm gonna love you now, like it's all I have
Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có
I know it'll kill me when it's over
Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi
I don't wanna think about it, I want you to love me now
Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này
(Love me now, love me now)
(Yêu anh em nhé)
Oh, oh, love me now, oh, oh, oh, yeah
Oh, oh, giờ đây em hãy trao tình yêu đến anh, oh, oh, oh, yeah
(Love me now, love me now)
(Yêu anh em nhé)
Oh, I want you to love me now
Anh chỉ muốn em hãy yêu anh lúc này
Something inside us
Điều gì đó trong chúng ta
Knows there's nothing guaranteed, yeah
Biết rằng không có điều gì là chắc chắn
Girl, I don't need you
Anh không cần em
To tell me that you'll never leave, no
Hứa hẹn rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, không cần em à
When we've done all that we could
Khi chúng ta làm tất cả những gì có thể
To turn darkness into light, turn evil to good
Để biến bóng tối thành ánh sáng, biến tội lỗi trở nên thánh thiện
Even when we try so hard
Ngay cả khi anh và em cố gắng hết sức
For that perfect kind of love, it could all fall apart
Cho tình yêu hoàn mĩ đó, thì tình yêu ấy vẫn có thể đổ vỡ
And who's gonna kiss you when I'm gone?
Và ai sẽ hôn em khi anh đi
Oh I'm gonna love you now, like it's all I have
Phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có
And I know it'll kill me when it's over
Và anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi
I don't wanna think about it, I want you to love me now
Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này
(Love me now, love me now)
(Yêu anh em nhé)
Oh, love me now, oh, oh, oh
Oh, giờ đây em hãy trao tình yêu đến anh, oh, oh, oh
Love me now
Yêu anh em nhé
Oh I don't know how the years will go down, it's alright
Anh không biết năm tháng sẽ qua đi như thế nào, mọi thứ sẽ ổn
Let's make the most of every moment tonight
Hãy tạo nên mỗi khoảnh khắc ý nghĩa nhất đêm nay
I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi
So I'm gonna love you now, like it's all I have
Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có
I know it'll kill me when it's over
Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi
I don't wanna think about it, I want you to love me now
Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này
I don't know who's gonna kiss you when I'm gone
Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi
So I'm gonna love you now, like it's all I have
Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có
I know it'll kill me when it's over
Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi
I don't wanna think about it, I want you to love me now
Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này
(Love me now, love me now)
(Yêu anh em nhé)
Oh, oh, love you now, oh, oh, oh
Oh, oh, muốn yêu em giờ đây, oh, oh, oh
(Love me now, love me now)
(Yêu anh em nhé)
Love you now
Anh muốn yêu em lúc này
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh