Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Pulling me further Em kéo anh ra xa Further than I've been before Xa hơn những lần trước đây Making me stronger Càng khiến anh thêm mạnh mẽ Shaking me right to the core, oh Khiến anh cực kì chấn động I don't know what's in the stars Anh không biết những vì tinh tú kia ẩn chứa điều gì Never heard it from above, the world isn't ours Chưa bao giờ nghe thấy điều gì về chúng cả, thế giới này đâu thuộc về chúng ta But I know what's in my heart Nhưng anh biết điều ẩn chứa trong trái tim mình If you ain't mine I'll be torn apart Nếu thiếu em anh sẽ tan nát cõi lòng I don't know who's gonna kiss you when I'm gone Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi So I'm gonna love you now, like it's all I have Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có I know it'll kill me when it's over Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi I don't wanna think about it, I want you to love me now Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này I don't know who's gonna kiss you when I'm gone Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi So I'm gonna love you now, like it's all I have Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có I know it'll kill me when it's over Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi I don't wanna think about it, I want you to love me now Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này (Love me now, love me now) (Yêu anh em nhé) Oh, oh, love me now, oh, oh, oh, yeah Oh, oh, giờ đây em hãy trao tình yêu đến anh, oh, oh, oh, yeah (Love me now, love me now) (Yêu anh em nhé) Oh, I want you to love me now Anh chỉ muốn em hãy yêu anh lúc này Something inside us Điều gì đó trong chúng ta Knows there's nothing guaranteed, yeah Biết rằng không có điều gì là chắc chắn Girl, I don't need you Anh không cần em To tell me that you'll never leave, no Hứa hẹn rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, không cần em à When we've done all that we could Khi chúng ta làm tất cả những gì có thể To turn darkness into light, turn evil to good Để biến bóng tối thành ánh sáng, biến tội lỗi trở nên thánh thiện Even when we try so hard Ngay cả khi anh và em cố gắng hết sức For that perfect kind of love, it could all fall apart Cho tình yêu hoàn mĩ đó, thì tình yêu ấy vẫn có thể đổ vỡ And who's gonna kiss you when I'm gone? Và ai sẽ hôn em khi anh đi Oh I'm gonna love you now, like it's all I have Phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có And I know it'll kill me when it's over Và anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi I don't wanna think about it, I want you to love me now Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này (Love me now, love me now) (Yêu anh em nhé) Oh, love me now, oh, oh, oh Oh, giờ đây em hãy trao tình yêu đến anh, oh, oh, oh Love me now Yêu anh em nhé Oh I don't know how the years will go down, it's alright Anh không biết năm tháng sẽ qua đi như thế nào, mọi thứ sẽ ổn Let's make the most of every moment tonight Hãy tạo nên mỗi khoảnh khắc ý nghĩa nhất đêm nay I don't know who's gonna kiss you when I'm gone Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi So I'm gonna love you now, like it's all I have Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có I know it'll kill me when it's over Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi I don't wanna think about it, I want you to love me now Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này I don't know who's gonna kiss you when I'm gone Anh không biết ai sẽ hôn em khi anh đi So I'm gonna love you now, like it's all I have Nên phút giây này anh chỉ biết yêu em mà thôi, bằng tất cả những gì anh có I know it'll kill me when it's over Anh biết khi cuộc tình ta chấm dứt thì anh cũng sẽ chết đi I don't wanna think about it, I want you to love me now Anh không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn yêu em lúc này (Love me now, love me now) (Yêu anh em nhé) Oh, oh, love you now, oh, oh, oh Oh, oh, muốn yêu em giờ đây, oh, oh, oh (Love me now, love me now) (Yêu anh em nhé) Love you now Anh muốn yêu em lúc này Oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.