Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There are three words that I've been dying to say to you Có ba từ mà em khao khát muốn được nói với anh Burns in my heart like a fire that ain't goin' out Khao khát ấy cứ bùng cháy trong trái tim em như một ngọn lửa không thể dập tắt There are three words and I want you to know they are true Có ba từ và em muốn anh biết chúng là chân thành I need to let you know Em cần để anh biết I wanna say I love you, I wanna hold you tight Em muốn nói với anh em yêu anh, em muốn ôm chặt lấy anh I want your arms around me and I want your lips on mine Em muốn vòng tay anh ôm trọn lấy em và môi ta kề môi I wanna say I love you, but babe I'm terrified Em muốn nói em yêu anh nhưng anh yêu, em đang hoảng sợ My hands are shaking, my heart is racing Đôi tay em đang run lên, trái tim em đang đập mạnh Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny Bởi vì đó là điều em không thể giấu, cũng không thể phủ nhận So here I go Vậy em sẽ nói Baby I lo-o-o-ve you Anh yêu, em yêu anh I've never said these words to anyone, anyone at all Em chưa bao giờ nói ra lời này với bất kì ai, không ai cả Never got this close cause I was always afraid I would fall Chưa bao giờ tiếp cận anh gần như thế này, bởi vì em luôn lo sợ em sẽ gục đổ bởi anh But now I know that I'll fall right into your arms Nhưng giờ em đã nhận ra rằng em thực sự ngã vào vòng tay anh rồi Don't ever let me go Đừng bao giờ buông em ra I wanna say I love you, I wanna hold you tight Em muốn nói với anh em yêu anh, em muốn ôm chặt lấy anh I want your arms around me and I want your lips on mine Em muốn vòng tay anh ôm trọn lấy em và môi ta kề môi I wanna say I love you, but, babe I'm terrified Em muốn nói em yêu anh, nhưng anh yêu, em đang hoảng sợ My hands are shaking, my heart is racing Đôi tay em đang run lên, trái tim em đang đập mạnh Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny Bởi vì đó là điều em không thể giấu, cũng không thể phủ nhận So here I go Vậy em sẽ nói Baby I lo-o-o-ve you Anh yêu, em yêu anh Take it in, breathe the air Hít thật sâu, hít thở không khí trong lành What is there to really fear Có điều gì thực sự phải sợ ở đây chứ I can't contain what my heart's sayin' Em không thể kìm nén điều trái tim em đang muốn nói I gotta say it out loud Em phải hét lên thật to I wanna say I love you, I wanna hold you tight Em muốn nói với anh em yêu anh, em muốn ôm chặt lấy anh I want your arms around me and I want your lips on mine Em muốn vòng tay anh ôm trọn lấy em và môi ta kề môi I wanna say I love you, but babe I'm terrified Em muốn nói em yêu anh nhưng anh yêu, em đang hoảng sợ My hands are shaking, my heart is racing Đôi tay em đang run lên, trái tim em đang đập mạnh Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny Bởi vì đó là điều em không thể giấu, cũng không thể phủ nhận So here I go Vậy em sẽ nói Baby I lo-o-o-o-ve you Anh yêu, em yêu anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.