Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I don't have much to give, but I don't care for gold Tôi chẳng có gì nhiều, cũng chẳng quan tâm chuyện tiền nong What use is money, when you need someone to hold Tiền bạc là gì khi bạn cần ai đó để yêu thương Don't have direction I'm just rolling down this road Chẳng phương hướng rõ ràng, tôi cứ bước đi trên con đường ấy Waiting for you to bring me in from out the cold Đợi em đưa tôi thoát khỏi cảnh cô độc lạnh lẽo này You'll never know the endless nights, the rhyming of the rain Em sẽ chẳng thể biết đến những đêm vô tận hay nhịp điệu của cơn mưa Or how it feels to fall behind and watch you call his name Hoặc cảm giác bị bỏ lại phía sau và nhìn cảnh em gọi tên anh ta Pack up and leave everything, don't you see what I can bring Hãy gói ghém đồ và bỏ lại tất cả đi, em không thấy tôi có thể cho em điều gì sao Can't keep this beating heart at bay Chẳng thể kiểm soát nhịp đập con tim này nữa Set my midnight sorrow free, I will give you all of me Những đêm dài của tôi trải dài cùng những đớn đau, tôi sẽ trao em tất cả Just leave your lover, leave him for me Chỉ cần em rời bỏ người em yêu vì tôi, rời bỏ người em yêu vì tôi We sit in bars and raise our drinks to growing old Ta cứ ngồi uống rượu mãi ở quán ba cho tới già I'm in love with you and you will never know Ôi tôi yêu em và em sẽ chẳng bao giờ biết But if I can't have you I'll walk this life alone Nhưng nếu không có được em, tôi sẽ ở vậy tới già Spur you the rising storm and let the rivers flow Giấu đi bão tố nổi lên trong lòng và vờ như không có chuyện gì You'll never know the endless nights, the rhyming of the rain Em sẽ chẳng thể biết đến những đêm vô tận hay nhịp điệu cơn mưa Or how it feels to fall behind and watch you call his name Hoặc cảm giác bị bỏ lại phía sau và nhìn cảnh em gọi tên anh ta Pack up and leave everything, don't you see what I can bring Hãy gói ghém đồ và bỏ lại tất cả đi, em không thấy tôi có thể trao em điều gì sao Can't keep this beating heart at bay Chẳng thể kiểm soát nhịp đập con tim này nữa Set my midnight sorrow free, I will give you all of me Những đêm dài của tôi trải dài cùng những đớn đau, tôi sẽ trao em tất cả Just leave your lover, leave him for me Chỉ cần em rời bỏ người em yêu vì tôi, rời bỏ người em yêu vì tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.