Yêu thích
Xem thêm
You put me on a pedestal and tell me I'm the best Mọi người đưa tôi lên đỉnh vinh quang và tôn vinh tôi là số một Raise me up into the sky until I'm short of breath (Yeah) Tán thưởng tôi tận trời xanh đến khi tôi chẳng thở nổi nữa Fill me up with confidence, I say what's in my chest Lòng tràn đầy tự tin, tôi sẽ nói ra hết những gì đã chất chứa trong lồng ngực Spill my words and tear me down until there's nothing left Tuôn ra hết và tự làm tổn thương bản thân mình cho đến khi không còn gì nữa Rearrange the pieces just to fit me with the rest, yeah Tự sắp xếp lại bản thân mình chỉ để hòa nhập với thế giới But what if I, what if I trip? Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi không còn tuyệt vời nữa? What if I, what if I fall? Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi thất bại? Then am I the monster? Vậy khi đó tôi lại trở thành ác quỷ à? Just let me know Hãy cho tôi biết đi And what if I, what if I sin? Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi phạm tội lỗi? And what if I, what if I break? Yeah Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi tan vỡ? Then am I the monster? Yeah Vậy khi đó tôi là ác quỷ à? Just let me know, yeah Hãy cho tôi biết đi I was fifteen when the world put me on a pedestal Thế giới đưa tôi lên đỉnh vinh quang khi tôi chỉ mới mười lăm I had big dreams of doing shows and making memories Tôi mang hoài bão lớn là thực hiện được những buổi biểu diễn và tạo những hồi ức đẹp đẽ Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy, uh Tôi cũng đã phạm phải tội lỗi khi cố tỏ ra thật ngầu và khiến họ phải tức điên lên vì ganh tị Lifting me up (Lifting me up), lifting me up (Yeah) Tân bốc tôi, tán thưởng tôi And tearing me down (Down), tearing me down (Down, down, yeah) Khiến tôi tổn thương, khiến tôi đau đớn I'll take responsibility for everything I've done (Yeah) Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình đã làm Holding it against me like you're the holy one (Yeah) Hãy cứ vin vào đó mà chống lại tôi, như thể bạn là một vị thánh I had a chip on my shoulder, had to let it go Tôi cũng đã từng rất dễ nổi khùng, nhưng tôi đã buông bỏ hết 'Cause unforgiveness keeps them in control Vì chính những sự bao dung sẽ giữ chúng ta nằm trong tầm kiểm soát I came in with good intentions, then I let it go Tôi bắt đầu với những dự định tốt, nhưng rồi tôi buông bỏ tất cả And now I really wanna know Và giờ đây tôi thật sự muốn biết What if I, what if I trip? (Oh) Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi không còn tuyệt vời nữa? What if I, what if I fall? (I fall) Nhưng sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi thất bại? Then am I the monster? (Am I the monster?) Vậy khi đó tôi lại trở thành ác quỷ à? Just let me know (Let me know) Hãy cho tôi biết đi And what if I, what if I sin? (Oh) Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi phạm tội lỗi? And what if I, what if I break? Yeah (What if I break?) Và sẽ ra sao, sẽ thế nào nếu tôi tan vỡ? Then am I the monster? (Am I the monster?) Vậy khi đó tôi là ác quỷ à? Just let me know (Oh, please just let me know, yeah) Hãy cho tôi biết đi La-da-da-duh-duh (But what if I fall?) La-da-da-duh-duh (Nhưng nếu tôi thất bại thì sao?) La-da-da-duh-duh-duh-na La-da-da-duh-duh-duh-na La-da-da-da-duh-duh La-da-da-da-duh-duh La-da-da-duh-duh-duh-na La-da-da-duh-duh-duh-na La-da-da-duh-duh (Please don't let me fall) La-da-da-duh-duh (Đừng khiến tôi gục ngã) La-da-da-duh-duh-duh-na La-da-da-duh-duh-duh-na La-da-da-da-duh-duh (Oh, please don't let me fall) La-da-da-da-duh-duh (Đừng khiến tôi phải ngã gục) La-da-da-duh-duh-duh-na La-da-da-duh-duh-duh-na

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Monster

Shawn Mendes

Shawn Mendes

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Shawn Peter Raul Mendes (born August 8, 1998) is a Canadian singer-songwriter. He attracted a following in 2013, when he began posting song covers on the popular video sharing application Vine. The following year, he caught the attention of artist managers Andrew Gertler and Island Records A&R Ziggy Chareton, which led to him signing a deal with the record label. Mendes went on to release an EP and his debut studio album Handwritten, whose single "Stitches" reached the top 10 in the U.S. and Canada, and number one in the UK.

Xem thêm
Bình luận