Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm on an island Em như một mình lạc trên hoang đảo Even when you're close Ngay cả khi có anh ở cạnh bên Can't take the silence Chẳng thể chịu được sự im lặng này nữa I'd rather be alone Nếu vậy em thà một mình còn hơn I think it's pretty plain and simple Em nghĩ mọi chuyện thật ra rất đơn giản We gave it all we could Ta đã từng trao hết tất cả cho nhau It's time I wave goodbye from the window Nhưng giờ đã đến lúc em vẫy chào từ biệt từ khung cửa sổ Let's end this like we should and say we're good Hãy để mọi chuyện kết thúc và nói rằng hai ta ổn thôi We're not meant to be like sleeping and cocaine Đôi ta chẳng hợp nhau, khác biệt như ngày và đêm So let's at least agree to go our separate ways Vậy thôi ta cứ vậy buông tay cho nhau lối đi riêng Not gonna judge you when you're with somebody else Nếu anh có tìm được ai khác, em cũng chẳng phán xét gì đâu As long as you swear you won't be pissed when I do it myself Miễn anh hứa sẽ không buồn bực nếu em cũng có được tình yêu mới Let's end it like we should and say we're good Hãy để mọi chuyện kết thúc và nói rằng hai ta ổn thôi No need to hide it Không cần phải che giấu Go get what you want Anh muốn sao thì cứ thế đi This won't be a burden if we both don't hold a grudge Ta không oán hận nhau thì cũng không cần phải mang theo gánh nặng I think it's pretty plain and simple Em nghĩ mọi chuyện thật ra rất đơn giản. We gave it all we could Ta đã từng trao hết tất cả cho nhau It's time I wave goodbye from the window Nhưng giờ đã đến lúc em vẫy chào từ biệt từ khung cửa sổ Let's end this like we should and say we're good Hãy để mọi chuyện kết thúc và nói rằng hai ta ổn thôi We're not meant to be like sleeping and cocaine Đôi ta chẳng hợp nhau, khác biệt như ngày và đêm So let's at least agree to go our separate ways Vậy thôi ta cứ vậy buông tay cho nhau lối đi riêng Not gonna judge you when you're with somebody else Nếu anh có tìm được ai khác, em cũng chẳng phán xét gì đâu As long as you swear you won't be pissed when I do it myself Miễn anh hứa sẽ không buồn bực nếu em cũng có được tình yêu mới Let's end it like we should and say we're good Hãy để mọi chuyện kết thúc và nói rằng hai ta ổn thôi Now you're holding this against me Giờ chắc anh đang oán hận em lắm Like I knew you would Em vốn biết anh sẽ như thế mà I'm trying my best to make this easy Em đang cố hết sức để kết thúc thật êm đẹp So don't give me that look, just say we're good Vậy nên đừng nhìn em như thế, hãy nói rằng đôi ta chẳng hờn giận gì nhau We're not meant to be like sleeping and cocaine Đôi ta chẳng hợp nhau, khác biệt như ngày và đêm So let's at least agree to go our separate ways Vậy thôi ta cứ vậy buông tay cho nhau lối đi riêng Not gonna judge you when you're with somebody else Nếu anh có tìm được ai khác, em cũng chẳng phán xét gì đâu As long as you swear you won't be pissed when I do it myself Miễn anh hứa sẽ không buồn bực nếu em cũng có được tình yêu mới Let's end it like we should and say we're good Hãy để mọi chuyện kết thúc và nói rằng hai ta chẳng giận hờn gì nhau

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.