Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Here's to the ones that we got Đây chính là những gì chúng ta có được Cheers to the wish you were here, but you're not Uống mừng vì có em ở đây, nhưng em lại không hề xuất hiện 'Cause the drinks bring back all the memories Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về Of everything we've been through Những kỷ niệm về những gì chúng ta đã từng trải qua Toast to the ones here today Nâng cốc chúc mừng những người đang có mặt ở đây Toast to the ones that we lost on the way Nâng cốc chúc mừng cả những người chúng ta đã đánh mất trong suốt cuộc hành trình 'Cause the drinks bring back all the memories Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về And the memories bring back, memories bring back you Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, ùa về bên anh There's a time that I remember, when I did not know no pain Anh nhớ về khoảng thời gian anh chẳng biết đau đớn là gì When I believed in forever, and everything would stay the same Khi anh tin vào sự vĩnh cửu, rằng mọi thứ đều sẽ giữ nguyên như cũ Now my heart feel like December when somebody say your name Giờ đây trái tim anh băng giá như tháng mười hai khi có ai đó nhắc đến tên em 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah Vì anh không thể gọi tên em, nhưng tôi biết vào một ngày nào đó Everybody hurts sometimes Ai cũng có lúc đau khổ Everybody hurts someday, ayy-ayy Ai cũng sẽ có một ngày nào đó úa màu But everything gon' be alright Những mọi chuyện đều sẽ ổn thôi Go and raise a glass and say, ayy Hãy đến nâng ly và nói rằng Here's to the ones that we got Đây chính là những gì chúng ta có được Cheers to the wish you were here, but you're not Uống mừng vì có em ở đây, nhưng em lại không hề xuất hiện 'Cause the drinks bring back all the memories Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về Of everything we've been through Những kỷ niệm về những gì chúng ta đã từng trải qua Toast to the ones here today Nâng cốc chúc mừng những người đang có mặt ở đây Toast to the ones that we lost on the way Nâng cốc chúc mừng cả những người chúng ta đã đánh mất trong suốt cuộc hành trình 'Cause the drinks bring back all the memories Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về And the memories bring back, memories bring back you Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, ùa về bên anh Doo-doo, doo-doo-doo-doo Doo-doo, doo-doo-doo-doo Memories bring back, memories bring back you Những kỷ niệm ùa về, những kỷ niệm về em ùa về bên anh There's a time that I remember when I never felt so lost Tôi nhớ về khoảng thời gian tôi chưa từng bị lạc lỏng When I felt all of the hatred was too powerful to stop (Ooh, yeah) Khi tôi cảm thấy không thể nào chấm dứt được nỗi hận thù Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark Bây giờ trái tim tôi cảm thấy như một viên than hồng và nó đang thắp sáng bóng tối I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah Tôi sẽ mang theo những ngọn đuốc này cho em mà em biết tôi sẽ không bao giờ đánh rơi Everybody hurts sometimes Ai cũng có lúc đau khổ Everybody hurts someday, ayy-ayy Ai cũng sẽ có một ngày nào đó úa màu But everything gon' be alright Những mọi chuyện đều sẽ ổn thôi Go and raise a glass and say, ayy Hãy đến nâng ly và nói rằng Here's to the ones that we got (Oh-oh) Đây chính là những gì chúng ta có được Cheers to the wish you were here, but you're not Uống mừng vì có em ở đây, nhưng em lại không hề xuất hiện 'Cause the drinks bring back all the memories Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về Of everything we've been through (No, no) Những kỷ niệm về những gì chúng ta đã từng trải qua Toast to the ones here today (Ayy) Nâng cốc chúc mừng những người đang có mặt ở đây Toast to the ones that we lost on the way Nâng cốc chúc mừng cả những người chúng ta đã đánh mất trong suốt cuộc hành trình 'Cause the drinks bring back all the memories (Ayy) Bởi men say khiến những kỷ niệm ùa về And the memories bring back, memories bring back you Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, kỷ niệm về em ùa về bên anh Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo Memories bring back, memories bring back you Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, kỷ niệm về em ùa về bên anh Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo ( Ooh, yeah) Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo ( Ooh, yeah) Memories bring back, memories bring back you Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, kỷ niệm về em ùa về bên anh Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (no, no) Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (no, no) Memories bring back, memories bring back you Và tất cả những kỳ niệm đều ùa về, kỷ niệm về em ùa về bên anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.