Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Going back to the corner where I first saw you Quay trở lại góc phố nơi anh nhìn thấy em lần đầu Gonna camp in my sleeping bag I'm not gonna move Anh sẽ cắm trại trong cái túi ngủ của mình, anh sẽ không dời đi đâu cả Got some words on cardboard, got your picture in my hand saying Viết một vài chữ trên tấm bìa cứng, cầm tấm ảnh em trong tay If you see this girl can you tell her where I am Anh nói rằng nếu có ai nhìn thấy cô gái này, làm ơn nói với cô ấy tôi đang ở đây được không ? Some try to hand me money, they don't understand Có vài người cho anh tiền nhưng họ nào có hiểu I'm not broke I'm just a broken hearted man Anh không thiếu tiền, anh chỉ thiếu một trái tim lành lặn mà thôi I know it makes no sense but what else can I do Anh biết là chẳng ích gì nhưng anh còn có thể làm gì được đây How can I move on when I'm still in love with you Làm sao anh có thể quên trong khi anh vẫn còn yêu em Cause if one day you wake up and find that you're missing me Vì nếu có một ngày, em thức dậy và thấy nhớ anh And your heart starts to wonder where on this earth I could be Và trái tim em bắt đầu băn khoăn anh đang ở nơi nào Thinkin maybe you'll come back here to the place that we'd meet Có thể em sẽ quay trở lại đây, nơi mà chúng ta gặp nhau And you'll see me waiting for you on the corner of the street Và em sẽ thấy anh vẫn đang đợi em ở góc phố đó So I'm not moving, I'm not moving Vì thế nên anh sẽ không đi, anh sẽ không đi đâu cả Policeman says "Son you can't stay here" Một viên cảnh sát nói rằng "Con trai, cậu không thể ngồi đây đâu" I said There's someone I'm waiting for if it's a day, a month, a year Anh nói rằng có một người anh đang ngóng trông cho dù là 1 ngày, 1 tháng, hay 1 năm đi chăng nữa Gotta stand my ground even if it rains or snows Anh sẽ luôn đứng đây ngay cả khi trời mưa hay tuyết rơi If she changes her mind this is the first place she would go Vì nếu cô ấy thay đổi quyết định thì nơi này là nơi đầu tiên cô ấy sẽ tới Cause if one day you wake up and find your missing me Vì nếu có một ngày, em thức dậy và thấy nhớ anh And your heart starts to wonder where on this earth I could be Và trái tim em bắt đầu băn khoăn anh đang ở nơi nào Thinkin maybe you'll come back here to the place that we'd meet Có thể em sẽ quay trở lại đây, nơi mà chúng ta gặp nhau And you'll see me waiting for you on the corner of the street Và em sẽ thấy anh vẫn đang đợi em ở góc phố đó So I'm not moving, I'm not moving Vì thế nên anh sẽ không đi đâu, anh sẽ không đi đâu cả People talk about the guy who's waiting on a girl Mọi người bàn tán về một chàng trai đang đợi chờ một cô gái There are no holes in his shoes but a big hole in his world Giày không thủng nhưng thế giới của anh đã thiếu một mảnh lớn của mình Maybe I'll get famous as the man who can't be moved Có thể anh sẽ trở nên nổi tiếng như là người không thể bị lay chuyển Maybe you won't mean to but you'll see me on the news Và có thể, em sẽ vô tình thấy anh trên bản tin And you'll come running to the corner Và em sẽ chạy tới góc phố đó... Cause you know it's just for you Bởi em sẽ biết tất cả cũng chỉ vì em mà thôi I'm the man who can't be moved Anh là người không thể bị lay chuyển Cause if one day you wake up and find your missing me Vì nếu một ngày, em thức dậy và thấy nhớ anh And your heart starts to wonder where on this earth I could be Và trái tim em bắt đầu băn khoăn anh đang ở nơi nào Thinkin maybe you'll come back here to the place that we'd meet Thì có thể em sẽ quay trở lại đây, nơi mà chúng ta gặp nhau And you'll see me waiting for you on the corner of the street Và em sẽ thấy anh vẫn đang đợi em ở góc phố đó So I'm not moving, I'm not moving Vì thế nên anh sẽ không đi đâu, anh sẽ không đi đâu cả Going back to the corner where I first saw you Quay trở lại góc phố nơi anh nhìn thấy em lần đầu Gonna camp in my sleeping bag I'm not gonna move Anh sẽ cắm trại trong cái túi ngủ của mình, anh sẽ không đi đâu cả

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The Man Who Can’t Be Moved

The Script

The Script

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát The Man Who Can’t Be Moved. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận