Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
And all I remember is your back Mọi ký ức trong con chỉ là tấm lưng cha ngày ấy Walking towards the airport leaving us all in your past Người bước đi mà chẳng hề ngoái đầu tiếc nuối I traveled 1500 miles to see you Con đã vượt qua 1500 dặm chỉ để gặp cha Begged you to want me Mong cha quay về But you didn't want to Nhưng cha không hề mủi lòng But piece by piece he collected me Từng chút một chính anh ấy đã nhặt từng mảnh vỡ trái tim con Up off the ground but you abandoned things Trái tim đã bị cha vứt bỏ Yeah, piece by piece you filled the holes that you burned in me Và từng chút một anh ấy lấp đầy những khoảng trống cha gây ra At six years old and you know Từ năm 6 tuổi đến bây giờ He never walks away Anh ấy không bao giờ bỏ đi He never asks for money Anh ấy không đòi hỏi về vật chất He takes care of me Anh ấy lo lắng cho con He loves me Anh ấy thực sự yêu con Piece by piece Từng chút một He restored my faith Anh ấy cho con niềm tin That a man can be kind Vẫn còn những người đàn ông tốt And a father could stay Và người cha thì không bao giờ bỏ đi And all of your words fall flat Tất cả nhừng lời nói đều vô nghĩa I made something of myself and now you wanna come back Con tự gây dựng mọi thứ và bây giờ cha muốn quay trở lại But your love isn't free Nhưng tình yêu của cha thì không phải miễn phí It has to be earned Nó phải trả giá Back then I didn't have anything you needed Ngày ấy con không có những gì cha muốn So I was worthless Nên con chỉ là thứ vô giá trị But piece by piece he collected me Từng chút một chính anh ấy đã nhặt từng mảnh vỡ trái tim con Up off the ground but you abandoned things Trái tim đã bị cha vứt bỏ yeah, piece by piece you filled the holes that you burned in me Và từng chút một anh ấy lấp đầy những khoảng trống cha gây ra At six years old and you know Từ năm 6 tuổi đến bây giờ He never walks away Anh ấy không bao giờ bỏ đi He never asks for money Anh ấy không đòi hỏi về vật chất He takes care of me Anh ấy lo lắng cho con Cause he loves me Anh ấy thực sự yêu con Piece by piece Từng chút một He restored my faith Anh ấy cho con niềm tin That a man can be kind Vẫn còn những người đàn ông tốt And a father could stay Và người cha thì không bao giờ bỏ đi Piece by piece... Từng chút môt... Piece by piece I fell far from the tree Từng chút một con đã quen dần với hiện thực I would never leave her like you left me Con sẽ không bao giờ bỏ con bé đi như cha đã bỏ con She will never have to wonder her worth Con bé sẽ không bao giờ lo lắng về giá trị bản thân Because unlike you I'm gonna put her first Bởi vì không như cha con sẽ đặt con bé lên trên hết And you know he'll never walk away Anh ấy không bao giờ bỏ đi He'll never break her heart Anh ấy không đòi hỏi về vật chất He'll take care of things Anh ấy lo lắng cho con He'll love her Anh ấy thực sự yêu con bé Piece by piece Từng chút một He restored my faith Anh ấy cho con niềm tin That a man can be kind Vẫn còn những người đàn ông tốt And a father should be great Và người cha thì không bao giờ bỏ đi Piece by piece... Từng chút một...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.