Yêu thích
Xem thêm
Where is the moment when needed the most Đâu là khoảnh khắc khi chúng ta cần đến nhất You kick up the leaves and the magic is lost Bạn đá tung những chiếc lá và phép màu biến mất They tell me your blue skies fade to grey Người ta nói tôi rằng bầu trời trong xanh của bạn đã chuyển màu xám xịt They tell me your passion's gone away Người ta nói tôi là niềm đam mê trong bạn đã tan biến And I don't need no carryin' on Và tôi chẳng cần phải tiếp tục làm gì You stand in the line just to hit the new low Bạn đứng xếp hàng chỉ để đón lấy sự thất vọng You're faking a smile with the coffee to go Bạn gượng cười với cốc cà phê trên tay rồi bỏ đi You tell me your life's been way off line Bạn nói với tôi rằng cuộc sống của bạn đang chệch hướng You're falling to pieces every time Lần nào bạn cũng suy sụp And I don't need no carryin' on Và tôi chẳng cần phải tiếp tục làm gì 'Cause you had a bad day Bởi bạn đã có một ngày tồi tệ You're taking one down Bạn đang cố vượt qua You sing a sad song just to turn it around Bạn cất vang một khúc ca buồn chỉ để xoay chuyển mọi thứ You say you don't know Bạn nói bạn không biết You tell me don't lie Bạn khuyên tôi đừng dối trá You work at a smile and you go for a ride Bạn cố mỉm cười và đạp xe đi dạo You had a bad day Bạn đã có một ngày tồi tệ The camera don't lie Sự thật là thế You're coming back down and you really don't mind Bạn đang trở nên nhượng bộ và bạn thật sự chẳng bận tâm You had a bad day Bạn đã có một ngày tồi tệ Well, you need a blue sky holiday Bạn cần một kì nghỉ với bầu trời trong xanh The point is they laugh at what you say Nhưng vấn đề là họ lại cười nhạo những gì bạn nói And I don't need no carryin' on Và tôi chẳng cần phải tiếp tục làm gì You had a bad day Bạn đã có một ngày tồi tệ You're taking one down Bạn đang cố vượt qua You sing a sad song just to turn it around Bạn cất vang một khúc ca buồn chỉ để xoay chuyển mọi thứ You say you don't know Bạn nói bạn không biết You tell me don't lie Bạn khuyên tôi đừng dối trá You work at a smile and you go for a ride Bạn cố mỉm cười và đạp xe đi dạo You had a bad day Bạn đã có một ngày tồi tệ The camera don't lie Sự thật là thế You're coming back down and you really don't mind Bạn đang trở nên nhượng bộ và bạn thật sự chẳng bận tâm You had a bad day Bạn đã có một ngày tồi tệ Sometimes the system goes on the blink Đôi khi những hệ thống cũng bị hư hỏng And the whole thing turns out wrong Và toàn bộ mọi thứ trở nên sai lệch You might not make it back and you know Bạn không cần phải đưa mọi thứ trở lại như cũ đâu và bạn biết không That you could be well, oh, that strong Bạn thật mạnh mẽ đấy And I'm not wrong Và tôi nói không sai đâu So where is the passion when you need it the most Vậy niềm đam mê ở đâu khi bạn cần nó nhất Oh, you and I Cả bạn và tôi You kick up the leaves and the magic is lost Bạn đá tung những chiếc lá và phép màu biến mất 'Cause you had a bad day Bởi bạn đã có một ngày tồi tệ You're taking one down Bạn đang cố vượt qua You sing a sad song just to turn it around Bạn cất vang một khúc ca buồn chỉ để xoay chuyển mọi thứ You say you don't know Bạn nói bạn không biết You tell me don't lie Bạn khuyên tôi đừng dối trá You work at a smile and you go for a ride Bạn cố mỉm cười và đạp xe đi dạo You had a bad day Bạn đã có một ngày tồi tệ You've seen what you like Bạn đã thấy những gì bạn muốn And how does it feel for one more time Vậy sẽ thế nào nếu trải qua điều đó lần nữa You had a bad day Bạn đã có một ngày tồi tệ Had a bad day Có một ngày tồi tệ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Bad Day

Daniel Powter

Daniel Powter

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Daniel Richard Powter (born February 25, 1971) is a Canadian recording artist, songwriter, and pianist. He is best known for his self-penned hit song "Bad Day" (2005), which spent five weeks atop the Billboard Hot 100. Powter was the only solo artist to register a #1 hit in that year without previously having had another song chart in the Hot 100.
 

Xem thêm
Bình luận