Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When marimba rhythms start to play Khi giai điệu marimba vang lên Dance with me, make me sway Hãy nhảy với em, khiến em đung đưa theo điệu nhạc Like a lazy ocean hugs the shore Như đại dương lười biếng ôm ấp bờ cát trắng Hold me close, sway me more Ôm em thật chặt, đung đưa theo điệu nhạc Like a flower bending in the breeze Như bông hoa xinh đẹp uốn mình trong làn gió Bend with me, sway with ease Uốn lượn cùng em, đung đưa thoải mái nào When we dance you have a way with me Khi chúng ta nhảy anh khiến em thăng hoa Stay with me, sway with me Ở đây bên em, đung đưa cùng em Other dancers may be on the floor Bao vũ công khác trên sàn nhảy Dear, but my eyes will see only you Nhưng đôi mắt em chỉ hướng về anh thôi cưng ơi Only you have that magic technique Chỉ có anh mới có những kĩ thuật diệu kỳ như vậy When we sway I go weak Khiến em trở nên yếu mềm trong điệu nhảy này I can hear the sounds of violins Em có thể nghe thấy tiếng đàn của vĩ cầm Long before it begins Từ thật lâu trước khi nó bắt đầu Make me thrill as only you know how Làm em rung động như chỉ mình anh biết Sway me smooth, sway me now Dìu em nhẹ nhàng, đung đưa với em giờ nào Sway me, make me Đung đưa em, khiến em Thrill me, hold me Làm em rung động, ôm lấy em Bend me, ease me Uốn lượn em, làm em thoải mái You have a way with me Anh có thể làm chủ em mà Sway with me Đung đưa cùng em Sway (sway) (Sway) Đung đưa (đung đưa) Other dancers may be on the floor Bao vũ công khác trên sàn nhảy Dear, but my eyes will see only you Nhưng đôi mắt em chỉ hướng về anh thôi cưng ơi Only you have that magic technique Chỉ có anh mới có những kĩ thuật diệu kỳ như vậy When we sway I go weak Khiến em trở nên yếu mềm trong điệu nhảy này I go weak Em trở nên yếu mềm I can hear the sounds of violins Em có thể nghe thấy tiếng đàn của vĩ cầm Long before it begins Từ thật lâu trước khi nó bắt đầu Make me thrill as only you know how Làm em rung động như chỉ mình anh biết Sway me smooth, sway me now Dìu em nhẹ nhàng, đung đưa với em giờ nào Make me thrill as only you know how Làm em rung động như chỉ mình anh biết Sway me smooth, sway me now Dìu em nhẹ nhàng, đung đưa với em giờ nào Sway me Đung đưa em Sway me now Đung đưa với em giờ nào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.