Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em Stop, what the hell are you talking about? Ha Dừng lại, anh đang nói về cái quái gì vậy? Ha Get my pretty name out of your mouth Xóa bỏ cái tên xinh đẹp của em ra khỏi miệng anh đi We are not the same with or without Chúng ta không hề giống nhau dù cho có hay ko Don't talk about me like how you might know how I feel Đừng nói về em như thể anh có thể biết cách em cảm nhận như thế nào Top of the world, but your world isn't real Trên đỉnh của thế giới, nhưng thế giới của anh không có thực Your world's an ideal Thế giới của anh là một lý tưởng So go have fun Vậy nên hãy tận hưởng đi nhé I really couldn't care less Em thực sự không thể quan tâm ít hơn And you can give them my best, but just know... Và anh có thể trao cho chúng những thứ tốt nhất của em, nhưng chỉ cần biết I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em I don't want press to put your name next to mine Em không muốn máy in đặt tên anh bên cạnh tên của em We're on different lines, so I Chúng ta ở những dòng khác nhau, nên em Wanna be nice enough Muốn đủ dễ chịu, They don't call my bluff 'cause I hate to find chúng không lật tẩy em vì em ghét phải tìm kiếm Articles, articles, articles bài báo I'd rather you remain unremarkable Thà rằng anh vẫn cứ tầm thường (Got a lotta) Interviews, interviews, interviews Với những cuộc phỏng vấn When they say your name, I just act confused Khi họ nói tên anh, em chỉ thấy bối rối Did you have fun? Anh có thấy vui không? I really couldn't care less Em thực sự không thể quan tâm ít hơn And you can give them my best, but just know... Và anh có thể trao cho chúng những thứ tốt nhất của em, nhưng chỉ cần biết I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em I'm sorry Em xin lỗi I don't think I caught your name Em không nghĩ em đã nhận ra tên anh I'm sorry Em xin lỗi I don't think I caught your name Em không nghĩ em đã nhận ra tên anh I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em I'm not your friend or anything Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả Damn, you think that you're the man Anh nghĩ anh chính là người đàn ông I think, therefore, I am Em nghĩ, vậy nên em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.