Yêu thích
Xem thêm
Told your mama I'd take care of you Đã nói với mẹ rằng em sẽ chăm sóc anh Loaded up the car Rồi ta cùng nhau lên xe Drove into the dark Lao vút đi trong màn đêm Billboard signs and skylines painted blue Những biển quảng cáo cùng đường chân trời kia vẽ nên một màu buồn man mác We made it a home Chúng ta đã cùng nhau xây nên tổ ấm But I felt alone Nhưng em cứ cảm thấy cô đơn We were growing, growing apart Rồi ta cứ dần xa cách nhau And I knew I had to break your heart Để em biết phải đành lòng để anh đau khổ So, off I went Vậy nên em rời đi Haven't seen you since Chẳng còn gặp lại anh kể từ khi I went from Em thay đổi Someone you held, you held when you were lonely Từ người anh nắm tay thật chặt mỗi khi anh cảm thấy chơi vơi Someone you called, you called your one and only Người anh luôn gọi là cô gái duy nhất của riêng anh I threw it all away Em đã vứt bỏ tất cả I went from someone you love Và biến mình từ cô gái anh từng yêu To someone you hate Trở thành người anh căm hận Summer nights were feeling kinda strange Những đêm hè với những cảm xúc thật lạ thường Sleeping back to back Khi ta nằm xoay lưng về phía nhau I knew we'd never last Khi ấy em đã biết rằng chúng ta sẽ chẳng lâu bền We were growing, growing apart Rồi ta cứ dần xa cách nhau And I knew I had to break your heart Để em biết phải đành lòng để anh đau khổ So off I went Vậy nên em rời đi Haven't seen you since Chẳng còn gặp lại anh kể từ khi I went from Em thay đổi Someone you held, you held when you were lonely Từ người anh nắm tay thật chặt mỗi khi anh cảm thấy chơi vơi Someone you called, you called your one and only Người anh luôn gọi là cô gái duy nhất của riêng anh I threw it all away Em đã vứt bỏ tất cả I went from someone you love Và biến mình từ cô gái anh từng yêu To someone you hate Trở thành người anh khiến anh ghét bỏ I know we talked, we talked about forever Em biết ta đã nói rằng sẽ bên nhau mãi mãi I know you thought, thought we'd end up together Em biết anh đã nghĩ, đã mong chúng ta trọn đời bên nhau I threw it all away Nhưng em đã vứt bỏ tất cả I went from someone you love Và biến mình từ cô gái anh từng yêu To someone you hate Trở thành người anh căm ghét Told your mama I'd take care of you Đã từng nói với mẹ rằng em sẽ chăm sóc anh They say people change Người ta bảo rằng ai cũng sẽ thay đổi Well, I guess it's true Em nghĩ chắc đúng là như vậy I went from Vì em thay đổi Someone you held, you held when you were lonely Từ người anh nắm tay thật chặt mỗi khi anh cảm thấy chơi vơi Someone you called, you called your one and only Người anh luôn gọi là cô gái duy nhất của riêng anh I threw it all away Em đã bỏ lại tất cả I went from someone you love Và biến mình từ cô gái anh từng yêu To someone you hate Trở thành người anh căm hận I know we talked, we talked about forever Em biết ta đã nói rằng sẽ bên nhau mãi mãi I know you thought, thought we'd end up together Em biết anh đã cho rằng chúng ta sẽ trọn đời bên nhau I threw it all away Nhưng em đã bỏ lại tất cả I went from someone you love Và biến mình từ cô gái anh từng yêu To someone you hate Trở thành người anh bị ghét bỏ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Someone You Hate

Sasha Sloan

Sasha Sloan

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexandra Artourovna Yatchenko, known professionally as Sasha Sloan, is an American singer and songwriter based in Los Angeles, California. 

Sloan grew up outside of Boston and taught herself to play on a piano her mother purchased when she was five. Her grandparents lived in Siberia, Russia, and she spent summers on their farm there as a child. When Sloan was nineteen, she moved to Los Angeles to pursue a career as a songwriter; she worked at a coffee shop to support herself. She made her US national TV debut on The Late Show with Stephen Colbert on February 6, 2019.

Xem thêm
Bình luận