Yêu thích
Xem thêm
I've been reading books of old Tôi đã đọc những cuốn sách về chuyện xưa The legends and the myths Những truyền thuyết và thần thoại Achilles and his gold A-sin và bộ giáp vàng của anh ấy Hercules and his gifts Hercules và những món quà trời ban Spiderman's control Quyền năng của người nhện And Batman with his fists Người dơi cùng với nắm đấm của anh ấy And clearly I don't see myself upon that list Và rõ ràng là tôi không hề thấy mình ở trong danh sách đó But she said "Where'd you wanna go? Nhưng mẹ tôi hỏi "Rồi con sẽ muốn đi đâu? How much you wanna risk? Và con sẽ muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa? I'm not looking for somebody Tôi chẳng tìm kiếm ai đó With some superhuman gifts Có những món quà của người siêu năng lực Some superhero Một người anh hùng Some fairytale bliss Một vài niềm hạnh phúc trong truyện cổ tích Just something I can turn to Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể xoay chuyển Somebody I can kiss Là một ai đó mà tôi có thể hôn I want something just like this" Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi" Doo-doo-doo, doo-doo Doo-doo-doo, doo-doo Oh, I want something just like this Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi Doo-doo-doo, doo-doo Doo-doo-doo, doo-doo I want something just like this Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi I've been reading books of old Tôi đã đọc những cuốn sách về chuyện xưa The legends and the myths Những truyền thuyết và thần thoại The testaments they told Những di thư mà người ta kể lại The moon and its eclipse Mặt trăng và nguyệt thực And Superman unrolls Và một siêu anh hùng cởi bung A suit before he lifts Bộ cánh trước khi anh ấy bay lên But I'm not the kind of person that it fits Nhưng tôi thì không hợp với mấy việc đó đâu She said "Where'd you wanna go? Mẹ tôi hỏi "Rồi con sẽ muốn đi đâu? How much you wanna risk? Và con sẽ muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa? I'm not looking for somebody Tôi chẳng tìm kiếm ai đó With some superhuman gifts Có những món quà của người siêu năng lực Some superhero Một người anh hùng Some fairytale bliss Một vài niềm hạnh phúc trong truyện cổ tích Just something I can turn to Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể xoay chuyển Somebody I can miss Là một ai đó mà tôi có thể nhớ nhung I want something just like this" Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi" Oh, I want something just like this Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi Doo-doo-doo, doo-doo Doo-doo-doo, doo-doo Oh, I want something just like this Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi Doo-doo-doo, doo-doo Doo-doo-doo, doo-doo "Where'd you wanna go? "Rồi con sẽ muốn đi đâu? How much you wanna risk? Và con sẽ muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa? I'm not looking for somebody Tôi chẳng tìm kiếm ai đó With some superhuman gifts Có những món quà của người siêu năng lực Some superhero Một người anh hùng Some fairytale bliss Một vài niềm hạnh phúc trong truyện cổ tích Just something I can turn to Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể xoay chuyển Somebody I can kiss Là một ai đó mà tôi có thể hôn I want something just like this" Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi" Oh, I want something just like this Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Something Just Like This

Coldplay

Coldplay

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Coldplay are a British rock band formed in 1996 by lead vocalist and pianist Chris Martin and lead guitarist Jonny Buckland at University College London (UCL). After they formed under the name Pectoralz, Guy Berryman joined the group as a bassist and they changed their name to Starfish. Will Champion joined as a drummer and backing vocalist, completing the performing line-up. Creative Director Phil Harvey is often referred to as the official fifth member by the band.The band renamed themselves "Coldplay" in 1998, before recording and releasing three EPs: Safety in 1998, Brothers & Sisters as a single in 1999, and The Blue Room in the same year. The Blue Room was their first release on a major label, after signing to Parlophone.

Xem thêm
Bình luận