Something Just Like This

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Something Just Like This. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

COLDPLAY

I've been reading books of old
Tôi đã đọc những cuốn sách về chuyện xưa
The legends and the myths
Những truyền thuyết và thần thoại
Achilles and his gold
A-sin và bộ giáp vàng của anh ấy
Hercules and his gifts
Hercules và những món quà trời ban
Spiderman's control
Quyền năng của người nhện
And Batman with his fists
Người dơi cùng với nắm đấm của anh ấy
And clearly I don't see myself upon that list
Và rõ ràng là tôi không hề thấy mình ở trong danh sách đó
But she said "Where'd you wanna go?
Nhưng mẹ tôi hỏi "Rồi con sẽ muốn đi đâu?
How much you wanna risk?
Và con sẽ muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa?
I'm not looking for somebody
Tôi chẳng tìm kiếm ai đó
With some superhuman gifts
Có những món quà của người siêu năng lực
Some superhero
Một người anh hùng
Some fairytale bliss
Một vài niềm hạnh phúc trong truyện cổ tích
Just something I can turn to
Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể xoay chuyển
Somebody I can kiss
Là một ai đó mà tôi có thể hôn
I want something just like this"
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi"
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Oh, I want something just like this
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
I want something just like this
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi
I've been reading books of old
Tôi đã đọc những cuốn sách về chuyện xưa
The legends and the myths
Những truyền thuyết và thần thoại
The testaments they told
Những di thư mà người ta kể lại
The moon and its eclipse
Mặt trăng và nguyệt thực
And Superman unrolls
Và một siêu anh hùng cởi bung
A suit before he lifts
Bộ cánh trước khi anh ấy bay lên
But I'm not the kind of person that it fits
Nhưng tôi thì không hợp với mấy việc đó đâu
She said "Where'd you wanna go?
Mẹ tôi hỏi "Rồi con sẽ muốn đi đâu?
How much you wanna risk?
Và con sẽ muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa?
I'm not looking for somebody
Tôi chẳng tìm kiếm ai đó
With some superhuman gifts
Có những món quà của người siêu năng lực
Some superhero
Một người anh hùng
Some fairytale bliss
Một vài niềm hạnh phúc trong truyện cổ tích
Just something I can turn to
Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể xoay chuyển
Somebody I can miss
Là một ai đó mà tôi có thể nhớ nhung
I want something just like this"
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi"
Oh, I want something just like this
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Oh, I want something just like this
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
"Where'd you wanna go?
"Rồi con sẽ muốn đi đâu?
How much you wanna risk?
Và con sẽ muốn mạo hiểm bao nhiêu nữa?
I'm not looking for somebody
Tôi chẳng tìm kiếm ai đó
With some superhuman gifts
Có những món quà của người siêu năng lực
Some superhero
Một người anh hùng
Some fairytale bliss
Một vài niềm hạnh phúc trong truyện cổ tích
Just something I can turn to
Chỉ cần một điều gì đó tôi có thể xoay chuyển
Somebody I can kiss
Là một ai đó mà tôi có thể hôn
I want something just like this"
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi"
Oh, I want something just like this
Tôi chỉ cần một điều gì đó giống vậy thôi