Yêu thích
Xem thêm
Is it just me? Phải chăng chỉ mỗi mình tôi? I hate holding babies Tôi ghét phải bồng trẻ con And people tryna save me Và mọi người đều cố gắng khuyên giải tôi Think religion is a business Tôi nghĩ tôn giáo như một vụ đổi chác Where you pay for God's forgiveness Khi con người ta phải bỏ tiền ra để nhận được sự tha thứ của Chúa Trời Modern art is boring Trường phái nghệ thuật hiện đại thật nhàm chán Politicians are annoying Đám chính trị gia thì thật khó ưa I don't think love lasts forever Tôi không tin có tình yêu vĩnh cữu And old music was better Và nhạc ngày xưa lúc nào cũng hay hơn Am I just high or am I kinda right? Tôi nói có đúng không, hay tôi chẳng còn tỉnh táo? Is it just me or does anybody Phải chăng chỉ có mình tôi, hay còn một ai khác nữa Feel the way that I feel? Có cùng cảm nhận như tôi chăng? They're just not being real Người ta chỉ đang dối lòng mà thôi Tell me, is it just me or is anybody Nói tôi nghe xem, phải chăng có mình tôi, hay còn có ai khác Thinking all the same ***? Có cùng suy nghĩ với tôi không? They're just not saying it Người ta chỉ ngại không nói Or is it just me? (Is it just me?) Hay chỉ mỗi mình tôi nghĩ thế mà thôi? Weddings are outdated Cưới xin bây giờ đã lỗi thời rồi The show Friends was overrated Phim Friends thì được tung hô quá mức I think rich kids have it easy Tôi nghĩ bọn trẻ nhà giàu sống rất dễ dàng And PDA is creepy Và mấy cặp đôi ôm ấp ngoài đường trông thật đáng sợ The Internet's obnoxious Mạng Internet là một mớ hỗn độn People my age make me nauseous Mấy đứa trạc tuổi khiến tôi buồn nôn I think marijuana's classy Tôi nghĩ cần sa thật sang chảnh And doing coke is trashy Còn cô-ca-in lại là thứ rác rưởi Am I just high or am I kinda right? Tôi nói có đúng không, hay tôi chẳng còn tỉnh táo? Is it just me or does anybody Phải chăng chỉ có mình tôi, hay còn một ai khác nữa Feel the way that I feel? Có cùng cảm nhận như tôi chăng? They're just not being real Người ta chỉ đang dối lòng mà thôi Tell me, is it just me or is anybody Nói tôi nghe xem, phải chăng có mình tôi, hay còn có ai khác Thinking all the same ***? Có cùng suy nghĩ với tôi không? They're just not saying it Người ta chỉ ngại không nói Or is it just me? (Is it just me?) Hay chỉ mỗi mình tôi nghĩ thế mà thôi? I should probably bite my tongue, but Có lẽ tôi nên giữ im lặng, nhưng I can't be the only one, yeah Tôi không thể là người duy nhất I should probably bite my tongue, but Tôi có lẽ nên giữ im lặng, nhưng I can't be the only one Không thể chỉ mình tôi nghĩ thế Oh, is it just me or does anybody Phải chăng có mình tôi, hay còn có ai khác Feel the way that I feel? Có cùng cảm nhận như tôi chăng? They're just not being real Người ta chỉ đang dối lòng mà thôi Tell me, is it just me or is anybody Nói tôi nghe xem, phải chăng có mình tôi, hay còn có ai khác Thinking all the same ***? Có cùng suy nghĩ với tôi không? They're just not saying it Người ta chỉ ngại không nói Or is it just me? (Is it just me?) Hay chỉ mỗi mình tôi nghĩ thế mà thôi? I should probably bite my tongue, but Tôi có lẽ nên giữ im lặng, nhưng I can't be the only one, yeah Tôi không thể là người duy nhất I should probably bite my tongue, but Có lẽ tôi vẫn nên lặng im I can't be the only one Nhưng không thể chỉ mỗi mình tôi nghĩ vậy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Is It Just Me?

Sasha Sloan

Sasha Sloan

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexandra Artourovna Yatchenko, known professionally as Sasha Sloan, is an American singer and songwriter based in Los Angeles, California. 

Sloan grew up outside of Boston and taught herself to play on a piano her mother purchased when she was five. Her grandparents lived in Siberia, Russia, and she spent summers on their farm there as a child. When Sloan was nineteen, she moved to Los Angeles to pursue a career as a songwriter; she worked at a coffee shop to support herself. She made her US national TV debut on The Late Show with Stephen Colbert on February 6, 2019.

Xem thêm
Bình luận