Yêu thích
Xem thêm
Follow me, follow me you know, that I could be the one for you Hãy đi theo anh, đi theo anh, em biết rằng anh có thể là tình yêu đích thực của em mà I could save you from your hurt Anh có thể giải cứu em từ những tổn thương của mình You could leave this crazy Earth Em có thể rời khỏi thế giới điên rồ này When society's too dirty for your dreams Khi xã hội này quá xấu xa cho những giấc mơ của em And you're unhappy with your day-to-day life Và em không hạnh phúc ngày lại qua ngày You could be my other half Em có thể là một nửa còn lại của anh I'd sing for you Anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe And the distance is not true Và khoảng cách sẽ không còn nữa When we know it's me and you Khi chúng ta biết có anh và em I'd sing for you Anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe We'd be sharing all and more Chúng ta sẽ chia sẻ mọi điều We would love without discord Chúng ta sẽ yêu nhau mà không có bất hòa Leave a town, leave a town of fear Rời khỏi nơi đầy sợ hãi Your enemies are hiding near Kẻ thù của em đang ẩn nấp gần kề Mountains are our empty spaces, there will be no one who'll say Những ngọn đồi là không gian của đôi ta, sẽ chẳng có ai lên tiếng "I got to work I'm growing old "Anh phải làm việc, anh đang già đi And all I'm looking for is gold" Và tất cả điều anh hằng tìm kiếm chính là vàng" There you'll hear the silence sing Nơi đó em sẽ nghe thấy tiếng hát của sự yên lặng I swear it's a perfect thing Anh thề đó chính là điều tuyệt vời nhất I'd sing for you Anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe And the distance is not true Và khoảng cách sẽ không còn nữa When we know it's me and you Khi chúng ta biết có anh và em I'd sing for you Anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe We'd be sharing all and more Chúng ta sẽ chia sẻ mọi điều We would love without discord Chúng ta sẽ yêu nhau mà không có bất hòa Just the two of us lost somewhere in the US Chỉ có đôi ta vô định giữa xứ sở cờ hoa Would be a dream come true Giấc mơ đã trở thành hiện thực chăng I'll ride the train, the bus, take a plane I'll never stop Anh sẽ đi tàu, xe buýt, máy bay, anh sẽ không bao giờ dừng lại Just to be with you Chỉ để được ở bên cạnh em And I'd sing for you Và anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe And the distance is not true, when we know it's me and you Và khoảng cách sẽ không còn nữa khi chúng ta biết có anh và em And I'd sing for you Và anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe And the distance is not true, when we know it's me and you Và khoảng cách sẽ không còn nữa khi chúng ta biết có anh và em And I'd sing for you Và anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe We'd be sharing all and more Chúng ta sẽ chia sẻ mọi điều We would love without discord Chúng ta sẽ yêu nhau mà không có bất hòa I'd sing for you Anh sẽ hát cho em nghe You'd sing for me Rồi em sẽ hát cho anh nghe And the distance is not true, when we know it's me and you Và khoảng cách sẽ không còn nữa khi chúng ta biết có anh và em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.