Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
We were staying in Paris to get away from your parents Chúng ta đang ở Paris để trốn khỏi bố mẹ ở nhà And I thought, "Wow, if I could take this in a shot right now Và anh nghĩ rằng, "Wow, ngay lúc này đây là một cơ hội" I don't think that we could work this out Anh không nghĩ chúng ta có thể giải quyết chuyện này Out on the terrace Bên ngoài mái hiên I don't know if it's fair but I thought Anh không biết có công bằng không nhưng anh nghĩ How could I let you fall by yourself Sao anh có thể từng bỏ rơi em While I'm wasted with someone else? Trong khi anh lãng phí thời gian cho người khác If we go down then we go down together Nếu chúng ta thất bại thì hãy thất bại cùng nhau They'll say you could do anything Họ nói em có thể làm mọi thứ They'll say that I was clever Họ sẽ nói anh rất sáng suốt If we go down then we go down together Nếu chúng ta thất bại thì hãy thất bại cùng nhau We'll get away with everything Chúng ta sẽ đi cùng nhau Let's show them we are better Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn We were staying in Paris to get away from your parents Chúng ta đang ở Paris để trốn khỏi bố mẹ ở nhà You look so proud standing there with a frown and a cigarette Nhìn em có vẻ tự hào, đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị với một điếu thuốc Posting pictures of yourself on the Internet Up những bức ảnh của em lên mạng Out on the terrace Bên ngoài mái hiên We breathe in the air of this small town Chúng ta sinh sống ở thị trấn nhỏ bé này On our own cuttin' class for the thrill of it Cúp tiết vì niềm sung sướng nó mang lại Getting drunk on the past we were livin' in Từng xay xỉn trong quá khứ mà ta chìm đắm If we go down then we go down together Nếu chúng ta thất bại thì hãy thất bại cùng nhau They'll say you could do anything Họ nói em có thể làm mọi thứ They'll say that I was clever Họ sẽ nói anh rất sáng suốt If we go down then we go down together Nếu chúng ta thất bại thì hãy thất bại cùng nhau. We'll get away with everything Chúng ta sẽ đi cùng nhau Let's show them we are better Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn Let's show them we are Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình Let's show them we are better Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn We were staying in Paris Chúng ta đang ở Paris Let's show them we are Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình Let's show them we are better Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn If we go down then we go down together Nếu chúng ta thất bại thì hãy thất bại cùng nhau They'll say you could do anything Họ nói em có thể làm mọi thứ They'll say that I was clever Họ sẽ nói anh rất sáng suốt If we go down then we go down together Nếu chúng ta thất bại thì hãy thất bại cùng nhau We'll get away with everything Chúng ta sẽ đi cùng nhau Let's show them we are better Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn We were staying in Paris (if we go down) Chúng ta đang ở Paris (Nếu chúng ta thất bại) Let's show them we are better, we were staying in Paris Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn, chúng ta đang ở Paris Let's show them we are better Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn If we go down, let's show them we are better Nếu chúng ta thất bại, hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn Let's show them we are better Hãy cho họ thấy mối quan hệ của mình đang tốt đẹp hơn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.