Yêu thích
Xem thêm
It's been a long, long day Đó là một ngày dài And there were moments when I doubted Và có những khi tôi nghi ngờ That we'd ever reach the point Rằng chúng ta sẽ chẳng đến được nơi Where we could laugh and sing about it Nơi mà chúng ta có thể cười đùa và hát về nó Now the sun has set on this Giờ mặt trời đã lặn Another extraordinary day Lại thêm một ngày khác thường nữa And when it comes around again Và khi ngày ấy tới lần nữa You know I'll say Bạn biết tôi sẽ nói Tell me what you wanna do today Hãy nói cho tôi điều bạn muốn làm hôm nay All we need is a place to start Chúng ta chỉ cần một nơi để bắt đầu If we have heart, we'll make it Nếu đặt cả trái tim vào thì ta sẽ làm được 'Cause we're not messin' around (we're not messin' around) Vì chúng ta không làm mọi thứ rối lên (chúng ta không làm mọi thứ rối lên) Yes we can dream it, do it, build it, make it Đúng, chúng ta có thể mơ về nó và bắt tay thực hiện I know we can really take it Tôi biết ta có thể thực sự chơi To the limit before the sun goes down Thỏa thích trước khi mặt trời lặn As soon as you wake up you gotta make your move Ngay khi thức dậy, bạn phải bắt tay vào làm ngay Don't miss the beat, just get into the groove Đừng lỡ mất nhịp điệu, cứ làm như mọi ngày thôi The sun is shinin', there's a lot that you can do Mặt trời đang chiếu rọi, có rất nhiều thứ bạn có thể làm There's a world of possibilities outside your door Ngoài kia là cả thế giới đầy tiềm năng Why settle for a little, you can get much more Tại sao phải ổn định chứ, bạn có thể có nhiều hơn thế Don't need an invitation, every day is new Chẳng cần mời mọc, mỗi ngày đều mới lạ Yes, it's true Ừ, đúng vậy đấy Summer belongs to you (summer belongs to you) Mùa hè thuộc về bạn (mùa hè thuộc về bạn) Summer belongs to everyone, so have some fun Mùa hè thuộc về tất cả chúng ta, vì vậy hãy tận hưởng đi There's nothing better to do Chẳng còn gì hơn thế Summer belongs to you Mùa hè thuộc về bạn All right, I'm taking a verse Được rồi, chị chỉ hát một đoạn thôi nha Be my guest Cứ tự nhiên đi ạ I traveled halfway 'round the world Chị đã đi nửa vòng trái đất And almost turned and ran away Và suýt nữa quay đi và bỏ chạy But you helped me get my courage back Nhưng các em đã giúp chị lấy lại tinh thần So now I've got to say Nên giờ chị phải nói rằng That though I've often thought of you Mặc dù chị thường nghĩ về các em As just a nuisance and a bother Như một điều phiền toái Today I can't imagine Hôm nay chị không thể tưởng tượng nổi Having better little brothers Mình lại có những người em tuyệt vời như vậy And you gotta believe in something Và ta phải tin vào một điều gì đó So today I believed in you Vì vậy hôm nay chị đã tin tưởng các em And you came through, we made it Và các em tới, chúng ta đã làm được rồi I've never been so proud (never been so proud) Chị chưa từng tự hào thế này (chưa từng tự hào thế này) I know at first it seemed implausible Chị biết lúc đầu mọi thứ có vẻ không hợp lí But we accomplished the impossible Nhưng chúng ta đã thực hiện được điều không thể rồi Now there's something that I've got to say out loud Giờ có điều chị muốn nói thật lớn Time is what you make of it, so take a chance Thời gian là của bạn, vì vậy hãy nắm lấy cơ hội That's it! Đúng vậy! Life is full of music so you ought to dance Cuộc sống ngập tràn âm nhạc nên chúng ta hãy nhảy múa đi She's got it! Cô ấy đã hiểu rồi đó! The world's a stage and it is time for your debut Thế giới này là một sân khấu và giờ là lúc cho bạn trình diễn By Jove, I think she's got it! Nhờ Jove, em nghĩ chị ấy hiểu rồi đó! Don't waste a minute sitting on that chair Đừng phí phạm phút giây nào ngồi trên ghế nữa Yeah! Yeah! The world is callin' to you, just get out there Thế giới đang mời gọi bạn kìa, hãy ra ngoài đó thôi That's what I'm talking about! Đó là điều em muốn nói đấy! You can see forever so your dreams are all in view Bạn có thể thấy mãi thế nên những giấc mơ của bạn cũng được biết tới Yes it's true Đúng vậy đó Summer belongs to you (summer belongs to you) Mùa hè thuộc về bạn (mùa hè thuộc về bạn) Summer belongs to everyone, so have some fun Mùa hè thuộc về tất cả chúng ta, vì vậy hãy tận hưởng đi There's nothing better to do Chẳng còn gì hơn thế Baby, baby, baby, baby Bạn yêu à Summer belongs to you (summer belongs to you) Mùa hè thuộc về bạn (mùa hè thuộc về bạn) Whatever you want to do, you make the rules Dù bạn muốn làm gì, hãy tạo nên những luật lệ You got the tools to see it through Bạn đã có những dụng cụ để thấy tất cả Summer belongs to you (summer belongs to you) Mùa hè thuộc về bạn (mùa hè thuộc về bạn) Just remember that you can do it and when you're through it Hãy nhớ rằng bạn có thể làm được điều đó và khi bạn vượt qua nó Will change your point of view Điều đó sẽ thay đổi quan điểm của bạn Summer belongs to you! Mùa hè thuộc về bạn!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Summer Belongs To You

Disney Channel

Disney Channel

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Disney Channel (originally called The Disney Channel from 1983 to 1997 and commonly shortened to Disney from 1997 to 2002) is an American basic cable and satellite television network that serves as the flagship property of owner Disney Channels Television Group, itself a unit of the Disney Media Networks division of The Walt Disney Company.

Xem thêm
Bình luận