Yêu thích
Xem thêm
The smile, the charm, the words, the spark Nụ cười, sức hút, những lời nói, sự sắc sảo Everything, you had it Anh có tất cả mọi thứ I guess I had a naive heart, cause boy Còn em nghĩ mình có một trái tim ngây thơ bởi vì anh à I let you have it Em đã trao nó cho anh You said I was your only Anh nói em là người con gái duy nhất của anh I never thought you'd leave me lonely Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ khiến em cô đơn You're just a lost boy, with your head up in the clouds Anh là một chàng trai lạc lối với tâm trí lúc nào cũng ở trên mây You're just a lost boy, never keep your feet on the ground Anh là một chàng trai lạc lối, không bao giờ đối mặt với thực tại Always gonna fly away, just because you know you can Sẽ luôn luôn bay mất chỉ vì anh biết anh có thể Never gonna learn there's no such place as a Neverland Sẽ không bao giờ học hỏi, không có nơi nào giống như Neverland You don't understand Anh không hiểu You'll never grow up Anh sẽ không bao giờ lớn lên You're never gonna be a man Anh sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông Peter Pan Peter Pan Deep down, I knew that you were too good to be true Trong sâu thẳm em biết anh quá tốt để trở thành hiện thực But every piece and part of me wanted to believe in you Nhưng từng phần trong con người em đều muốn tin tưởng vào anh Now it's happily ever never Giờ đây không còn hạnh phúc mãi mãi I guess now I know better Em nghĩ giờ em đã biết nhiều hơn You're just a lost boy, with your head up in the clouds Anh là một chàng trai lạc lối với tâm trí lúc nào cũng ở trên mây You're just a lost boy, never keep your feet on the ground Anh là một chàng trai lạc lối, không bao giờ đối mặt với thực tại Always gonna fly away, just because you know you can Sẽ luôn luôn bay mất chỉ vì anh biết anh có thể Never gonna learn there's no such place as a Neverland Sẽ không bao giờ học hỏi, không có nơi nào giống như Neverland You don't understand Anh không hiểu You'll never grow up Anh sẽ không bao giờ lớn lên You're never gonna be a man Anh sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông Peter Pan Peter Pan You're just a lost boy Anh là một chàng trai lạc lối Yeah, I know who you are Yeah, em biết anh là người thế nào And you don't know what you lost, boy Và anh không biết anh đã đánh mất điều gì đâu, chàng trai Too busy chasing stars Anh quá bận rộn để đuổi theo những vì sao And you're always gonna fly away, just because you know you can Và anh sẽ luôn luôn bay mất chỉ vì anh biết anh có thể Never gonna learn there's no such place as a Neverland Sẽ không bao giờ học hỏi, không có nơi nào giống như Neverland You don't understand Anh không hiểu You'll never grow up Anh sẽ không bao giờ lớn lên You're never gonna be a man Anh sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông You're never gonna grow up Anh sẽ không bao giờ lớn lên Yeah you're never gonna be a man Yeah anh sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông Peter Pan Peter Pan Never gonna be a man Sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.