Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I used to be in love with you Em đã từng phải lòng anh You used to be the first thing on my mind Anh đã từng là điều đầu tiên em nghĩ đến I know I'm just a friend to you Em biết rằng với anh em chỉ là bạn thôi That I will never get to call you mine Em sẽ chẳng bao giờ gọi anh là của em được But I still love you Nhưng em vẫn yêu anh I'm sorry, I'm sorry, I love you Em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh I didn't mean to say what I said Em không cố ý nói những điều đó đâu I miss you, I mean it, I tried not to feel it Em nhớ anh, thật sự đó, em đã cố ngăn cảm xúc của mình But I can't get you out of my head Nhưng em tâm trí em chẳng thể quên được hình bóng anh And I want you to miss me Em muốn anh sẽ nhớ em When I'm not around you Khi em không bên cạnh anh I know that you're in town Em biết rằng anh đang ở thị trấn Why won't you come around Vậy tại sao anh không ghé qua To the spot that we met Nơi chúng mình từng gặp gỡ I'm not the type of girl for you Em không phải là mẫu người anh thích And I'm not going to pretend Và em cũng sẽ không giả vờ That I'm the type of girl you call more than a friend Rằng mình là kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn And I break all the rules for you Em phá bỏ mọi quy tắc vì anh Break my heart and start again Khiến con tim mình tổn thương rồi lại bắt đầu I'm not the type of girl you call more than a friend Em không phải kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn I bet she acts so perfectly Em cá là cô ấy làm mọi thứ rất hoàn hảo You probably eat up every word she says Anh chắc là đã mê mẩn từng lời nói của cô ấy rồi And if you ever think of me Và nếu như có lúc nào đó anh nghĩ về em I bet I'm just a flicker in your head Em cá là em cũng như một đốm sáng lóe lên trong tâm trí anh thôi But I still love you Nhưng em vẫn yêu anh I'm sorry, I'm sorry, I love you Em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh I didn't mean to say what I said Em không cố ý nói những điều đó đâu I miss you, I mean it, I tried not to feel it Em nhớ anh, thật sự đó, em đã cố ngăn cảm xúc của mình But I can't get you out of my head Nhưng em tâm trí em chẳng thể quên được hình bóng anh And I want you to miss me Em muốn anh sẽ nhớ em When I'm not around you Khi em không bên cạnh anh I know that you're in town Em biết rằng anh đang ở thị trấn Why won't you come around Vậy tại sao anh không ghé qua To the spot that we met Nơi chúng mình từng gặp gỡ I'm not the type of girl for you Em không phải là mẫu người anh thích And I'm not going to pretend Và em cũng sẽ không giả vờ That I'm the type of girl you call more than a friend Rằng mình là kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn And I break all the rules for you Em phá bỏ mọi quy tắc vì anh Break my heart and start again Làm tổn thương con tim mình rồi lại bắt đầu I'm not the type of girl you call more than a friend Em không phải kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn I'll make time for you (time for you-ooh) Em sẽ dành thời gian cho anh I love you, I'm sorry, I'm sorry, I love you Em yêu anh, em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh I didn't mean to say what I said Em không cố ý nói những điều đó đâu I miss you, I mean it, I tried not to feel it Em nhớ anh, thật sự đó, em đã cố ngăn cảm xúc của mình But I can't get you out of my head Nhưng em tâm trí em chẳng thể quên được hình bóng anh I'm not the type of girl for you Em không phải là mẫu người anh thích And I'm not going to pretend Và em cũng sẽ không giả vờ That I'm the type of girl you call more than a friend Rằng mình là kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn And I break all the rules for you Em phá bỏ mọi quy tắc vì anh Break my heart and start again Khiến con tim mình tổn thương và lại bắt đầu I'm not the type of girl you call more than a friend Em không phải kiểu con gái anh chỉ xem hơn một người bạn I'll make time for you (time for you-ooh) Em sẽ dành thời gian cho anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.