Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Trouble - it will find you Rắc rối - nó sẽ luôn tìm đến bạn No matter where you go, oh oh Cho dù bạn có đi đâu, oh oh No matter if you're fast Cho dù bạn có vội vàng No matter if you're slow, oh oh Hay có chậm rãi, oh oh The eye of the storm Nó là trung tâm của mối bất đồng Or the cry in the morn, oh oh Hay là cái khó mà đòi hỏi được, oh oh You're fine for a while Bạn ổn trong thoáng chốc But you start to lose control Nhưng rồi bắt đầu mất kiểm soát He's there in the dark Nó ở đó trong bóng tối He's there in my heart Nó ở đó trong trái tim tôi He waits in the wings Nó đang chuẩn bị sẵn sàng He's gotta play a part Nó sẽ phải tham gia vào cuộc sống của bạn Trouble is a friend Rắc rối là một người bạn Yeah trouble is a friend of mine Yeah, rắc rối là một người bạn của tôi Trouble is a friend Rắc rối là một người bạn But trouble is a foe, oh oh Nhưng cũng là kẻ thù, oh oh And no matter what I feed him Cho dù tôi có giải quyết nó thế nào He always seems to grow, oh oh Thì nó vẫn có vẻ như đang lớn dần lên, oh oh He sees what I see and he knows Nó thấy những gì tôi thấy và nó biết What I know, oh oh Những gì tôi biết, oh oh So don't forget Vậy đừng quên As you ease on down my road Khi bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong tương lai He's there in the dark Thì nó ở đó trong bóng đêm He's there in my heart Nó ở đó trong trái tim tôi He waits in the wings Nó đang chuẩn bị sẵn sàng He's gotta play a part Nó sẽ phải tham gia vào cuộc sống của bạn Trouble is a friend Rắc rối là một người bạn Yeah trouble is a friend of mine Yeah, rắc rối là một người bạn của tôi So don't be alarmed Vì vậy đừng có sợ hãi If he takes you by the arm Nếu nó ôm chầm lấy bạn I won't let him win Tôi sẽ không để nó chiến thắng But I'm a sucker for his charm Nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi vẻ quyến rũ của nó Trouble is a friend Rắc rối là một người bạn Yeah trouble is a friend of mine Yeah, rắc rối là một người bạn của tôi How I hate the way he makes me feel Cho dù tôi có ghét cái cảm giác nó đem lại thế nào And how I try to make him leave Và cho dù tôi cố gắng để đuổi nó thế nào đi nữa I try, oh oh I try Tôi đã cố gắng, cố gắng But he's there in the dark Nhưng nó vẫn ở đó trong bóng đêm He's there in my heart Nó vẫn ở đó trong trái tim tôi He waits in the wings Nó vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng He's gotta play a part Nó sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc sống của bạn Trouble is a friend Rắc rối là một người bạn Yeah trouble is a friend of mine Yeah, rắc rối là một người bạn của tôi So don't be alarmed Vì vậy đừng có sợ hãi if he takes you by the arm Nếu nó ôm chầm lấy bạn I won't let him win Tôi sẽ không để nó chiến thắng But I'm a sucker for his charm Nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi vẻ quyến rũ của nó Trouble is a friend Rắc rối là một người bạn Yeah trouble is a friend of mine Yeah, rắc rối là một người bạn của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.