Yêu thích
Xem thêm
Love is like the ocean, burning in devotion Tình tựa đại dương, bùng cháy trong hiến dâng When you go, go, go, oh no Khi em cất bước ra đi, ra đi, ôi không Feel my heart is burning, when the night is turning Khi màn đêm buông, con tim anh cảm giác như bùng cháy I will go, go, go, oh no Anh sẽ ra đi, ôi không Baby I will love you Em yêu, anh sẽ luôn yêu em Every night and day cả ngày lẫn đêm Baby I will kiss you Em yêu, anh sẽ hôn em But I have to say nhưng anh phải nói rằng No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Your love is like a thunder Tình em tựa như một tiếng sét I'm dancing on a fire, burning in my heart Anh đang lướt cùng ngọn lửa, bùng cháy trong tim anh No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Oh girl I'm not a hunter Ôi em, anh không phải là một tay thợ săn Your love is like desire, burning in my soul Tình em như niềm khao khát, bùng cháy trong tâm hồn anh No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Oh love is like a thunder Ôi, tình như một tiếng sét Oh love is like the heaven, it's so hard to find Ôi, tình tựa như thiên đường, thật khó để tìm thấy No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Girl I'm not a hunter Em yêu, anh không phải là một tay thợ săn Your love is like a river, flowing in my mind Tình em tựa như một dòng sông, tuôn chảy trong tâm trí anh Feel your dreams are flying, dreams are never dying Cảm thấy được những giấc mơ của em đang bay bổng, không bao giờ tàn lụi I don't go, go, go, oh no Anh không cất bước ra đi, ôi không Your eyes tell a story, baby oh don't worry Đôi mắt em thầm thì một chuyện Em yêu ơi đừng lo nghĩ When you go, go, go, oh no Khi em cất bước đi, ôi không Baby cause I love you Em yêu, vì anh yêu em Forever and a day mãi mãi và hôm nay Baby I will kiss you but I have to say Em yêu, anh sẽ hôn em nhưng anh phải nói rằng No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Your love is like a thunder Tình em tựa như một tiếng sét I'm dancing on a fire, burning in my heart Anh đang lướt cùng ngọn lửa, bùng cháy trong tim anh No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Oh girl I'm not a hunter Ôi em, anh không phải là một tay thợ săn Your love is like desire, burning in my soul Tình em như niềm khao khát, bùng cháy trong tâm hồn anh No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Oh love is like a thunder Ôi, tình như một tiếng sét Oh love is like the heaven, it's so hard to find Ôi, tình tựa như thiên đường, thật khó để tìm thấy No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Girl I'm not a hunter Em yêu, anh không phải là một tay thợ săn. Your love is like a river, flowing in my mind Tình em tựa như một dòng sông, tuôn chảy trong tâm trí anh No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Your love is like a thunder Tình em tựa như một tiếng sét I'm dancing on a fire, burning in my heart Anh đang lướt cùng ngọn lửa, bùng cháy trong tim anh No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Oh girl I'm not a hunter Ôi em, anh không phải là một tay thợ săn Your love is like desire, burning in my soul Tình em như niềm khao khát, bùng cháy trong tâm hồn anh No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Your love is like a thunder Ôi, tình như một tiếng sét Oh love is like the heaven, it's so hard to find Ôi, tình tựa như thiên đường, thật khó để tìm thấy No face, no name, no number Chẳng có hình dạng, không có tên và chẳng có số Girl I'm not a hunter Em yêu, anh không phải là một tay thợ săn. Your love is like a river, flowing in my mind Tình em tựa như một dòng sông, tuôn chảy trong tâm trí anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

No Face, No Name, No Number

Modern Talking

Modern Talking

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Modern Talking was a German duo consisting of Thomas Anders and Dieter Bohlen. They have been referred to as Germany's most successful pop duo, and have had a number of hit singles, reaching the top five in many countries. Some of their most popular and widely known singles are "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)" and "Geronimo's Cadillac".

Modern Talking worked together from 1983 to 1987, when the band split up. In 1997, they reunited and made a successful comeback, recording and releasing music from 1998 to 2003. The duo released singles which again entered the top ten in Germany and abroad. Some of those singles were "You're My Heart, You're My Soul '98", "You Are Not Alone" and "TV Makes the Superstar".

Xem thêm
Bình luận