Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Girl, I've always loved you, oh, but something's changed Em à, anh luôn yêu em, nhưng có điều gì đó đã thay đổi Blame it on time, the road or the ride Chúng ta hay đổ lỗi cho thời gian, đường xá hay những chuyến xe But it ain't the same Nhưng đều không giống nhau em à It's a different kind of feeling, not the one I knew Đó là một cảm giác khác, không phải là cảm giác mà anh biết em à From the sweet of your lips, to how your hand in mine fits Từ sự ngọt ngào của đôi môi em, đến cách bàn tay của em trong tay anh vừa vặn Girl, I've always loved you but Em à, anh luôn yêu em, nhưng I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng yêu This gets better every time you kiss me like this Nó trở nên mãnh liệt hơn mỗi lần em hôn anh như vậy It's stronger the longer I'm with you Càng ở bên em lâu thì tình yêu này càng lớn mạnh More than every single day before Lớn hơn bất cứ ngày nào trước kia Didn't know I could ever love you more than I did Anh đã không biết rằng anh có thể yêu em hơn anh đã từng But, baby, I do Nhưng em à, anh I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng What we got ain't got no ending, like a band of solid gold Những gì chúng ta có không phải là không có kết thúc, giống như một dải vàng nguyên khối It's sweeter with time like strawberry wine Nó ngọt ngào hơn theo thời gian như rượu dâu tây It gets as good as it gets old and Nó trở nên tốt như cũ và Oh, we thought we knew what it meant way back then Ồ, chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta biết trước kia nó có nghĩa là gì Oh, but I keep falling all in Nhưng anh vẫn cứ đắm chìm vào tình yêu Higher than I've ever been Càng sâu đậm hơn anh đã từng Oh no Ôi không I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng yêu This gets better every time you kiss me like this Nó trở nên mãnh liệt hơn mỗi lần em hôn anh như vậy It's stronger the longer I'm with you, yeah Càng ở bên em lâu thì tình yêu này càng lớn mạnh More than every single day before Lớn hơn bất cứ ngày nào trước kia Didn't know I could ever love you more than I did Anh đã không biết rằng anh có thể yêu em hơn anh đã từng But, baby, I do Nhưng em à, anh I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng Oh no, no Ôi không I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng yêu This gets better every time you kiss me like this Nó trở nên mãnh liệt hơn mỗi lần em hôn anh như vậy It's stronger the longer I'm with you, yeah Càng ở bên em lâu thì tình yêu này càng lớn mạnh More than every single day before Lớn hơn bất cứ ngày nào trước kia Didn't know I could ever love you more than I did Anh đã không biết rằng anh có thể yêu em hơn anh đã từng But, baby, I do Nhưng em à, anh I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng Oh, I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng No, oh Không, oh Love you like I used to Yêu em như anh đã từng yêu Yeah Yeah Oh, I don't love you like I used to Anh không yêu em như anh đã từng yêu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.