Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
It's been the longest winter without you Đó là mùa đông dài nhất không có anh I didn't know where to turn to Em không biết đi đâu nữa See somehow I can't forget you Không hiểu sao em không thể quên được anh After all that we've been through Sau tất cả những gì mà chúng ta trải qua Going coming thought I heard a knock Đi qua đi lại nghĩ rằng có tiếng gõ cửa Who's there no one Chẳng có ai ngoài đó Thinking that I deserve it Nghĩ rằng em đáng được nhận nó Now I realize that I really didn't know Giờ đây em nhận ra thực sự em chẳng biết gì cả If you didn't notice you mean everything Nếu anh không nhận thấy anh là tất cả với em Quickly I'm learning to love again Em sẽ sớm học cách yêu lần nữa All I know is I'm gonna be OK Tất cả những gì em biết là em sẽ ổn thôi Thought I couldn't live without you Em đã nghĩ rằng em không thể sống thiếu anh It's gonna hurt when it heals too, oh yeah Vết thương sẽ nhói đau khi nó vừa lành It'll all get better in time Tất cả sẽ tốt hơn theo thời gian And even though I really love you Và mặc dù em thực sự yêu anh I'm gonna smile cause I deserve to Em sẽ mỉm cười vì em xứng đáng It'll all get better in time Tất cả sẽ tốt hơn theo thời gian I couldn't turn on the TV Em không thể bật ti vi Without something there to remind me Mà không có cái gì đó khiến em nhớ lại Was it all that easy Tất cả sẽ dễ dàng hơn To just put aside your feelings Khi em gạt bỏ tình cảm của anh sang một bên If I'm dreaming don't wanna laugh Nếu em đang mơ, không muốn tiếng cười Hurt my feelings but that's the path Làm tổn thương tình cảm của mình nhưng đó là con đường I believe in Em tin tưởng And I know that time will heal it Và em biết rằng thời gian sẽ hàn gắn vết thương ấy If you didn't notice boy you meant everything Nếu anh không nhận thấy anh là tất cả với em Quickly I'm learning to love again Em sẽ sớm học cách yêu lần nữa All I know is I'm gonna be OK Tất cả những gì em biết là em sẽ ổn thôi Thought I couldn't live without you Em đã nghĩ rằng em không thể sống thiếu anh It's gonna hurt when it heals too oh yeah Vết thương sẽ nhói đau khi nó vừa lành It'll all get better in time Tất cả sẽ tốt hơn theo thời gian And even though I really love you Và mặc dù em thực sự yêu anh I'm gonna smile cause I deserve to Em sẽ mỉm cười vì em xứng đáng It'll all get better in time Tất cả sẽ tốt hơn theo thời gian Since there's no more you and me Từ khi chúng ta không còn là của nhau nữa It's time I let you go Là từ lúc em để anh ra đi So I can be free Vì vậy em có thể tự do And live my life how it should be Và sống cuộc sống của em như nó vốn có No matter how hard it is I'll be fine without you Dù cho có khó khăn như thế nào, em sẽ ổn khi không có anh Yes I will Đúng em sẽ ổn thôi Thought I couldn't live without you Em đã nghĩ rằng em không thể sống thiếu anh It's gonna hurt when it heals too Vết thương sẽ nhói đau khi nó vừa lành It'll all get better in time Tất cả sẽ tốt hơn theo thời gian And even though I really love you Và mặc dù em thực sự yêu anh I'm gonna smile cause I deserve to, yes I do Em sẽ mỉm cười vì em xứng đáng It'll all get better in time Tất cả sẽ tốt hơn theo thời gian Thought I couldn't live without you Em đã nghĩ rằng em không thể sống thiếu anh It's gonna hurt when it heals too Vết thương sẽ nhói đau khi nó vừa lành

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.