Oah
Yêu thích
Xem thêm
Singing oah Hát vang oah I love you Moa Anh yêu em Moa You're way too young for me Em đối xử với anh thật trẻ con But I don't mind Nhưng anh chẳng bận tâm Never mind what your girlfriends say Không bận tâm tới những gì bạn em nói Deep inside I'm quite okay Trong lòng anh hoàn toàn không sao cả I may have fooled around once or twice Có thể anh đã xử sự ngốc nghếch đôi lần But I really need you Nhưng anh thực sự cần em And it's not like I'm the only guy Và dường như anh không phải là chàng trai duy nhất I know how you make them cry Anh biết em đã làm họ khóc ra sao So let's start by being friends Vậy hãy bắt đầu như những người bạn nhé And let this friendship never end Và để cho tình bạn này mãi không chấm dứt I knew you years ago Anh đã biết em từ nhiều năm trước When I was - I don't know Khi đó anh thế nào, anh cũng không biết nữa But let you say it's love Nhưng cứ gọi nó là tình yêu đi nhé Singing oah Hát vang oah I love you Moa Anh yêu em Moa You're way too young for me Em đối xử với anh thật trẻ con But I don't mind Nhưng anh chẳng bận tâm Don't say maybe Đừng nói là có thể Just be my lady Hãy trở thành cô gái của đời anh No need to hesitate Không cần do dự gì 'Cause you'll be fine Vì em sẽ ổn thôi So tell me what I want to hear Vậy hãy nói với anh những điều anh muốn nghe No wait - let's just leave it there Khoan, cứ giữ nó lại đã You know I'm not good for you Em biết anh không xứng với em God - I don't know what to do! Ôi chúa ơi, anh chẳng biết phải làm gì! I liked you from the start Anh thích em ngay từ lúc ban đầu You melt my icy heart Em làm trái tim băng giá trong anh tan chảy And now it's burning out Và giờ nó đang rừng rực cháy Singing oah Hát vang oah I love you Moa Anh yêu em Moa You're way too young for me Em đối xử với anh thật trẻ con But I don't mind Nhưng anh chẳng bận tâm Don't say maybe Đừng nói là có thể Just be my lady Hãy trở thành cô gái của đời anh No need to hesitate Không cần do dự gì 'Cause you'll be fine Vì em sẽ ổn thôi Don't go away Xin em đừng đi All what's left to me Những điều còn lại từ anh I once believed you would save my soul Anh từng tin em là người cứu rỗi linh hồn anh But if you saw me now - crying secretly Nhưng nếu em nhìn thấy anh bây giờ - đang khóc thầm một mình Would you hold my hand and never let it go? Em sẽ nắm lấy bàn tay anh và không bao giờ buông ra chứ? I'm singing oah Anh hát vang oah 'Cause I love you Moa Anh yêu em Moa You're way too young for me Em đối xử với anh thật trẻ con But I don't mind Nhưng anh chẳng bận tâm Don't say maybe Đừng nói là có thể Just be my lady Hãy trở thành cô gái của đời anh No need to hesitate Không cần do dự gì 'Cause you'll be fine Vì em sẽ ổn thôi I'm singing oah Anh hát vang oah 'Cause I love you Moa Anh yêu em Moa You're way too young for me Em đối xử với anh thật trẻ con But I don't mind Nhưng anh chẳng bận tâm Don't say maybe Đừng nói là có thể Just be my lady Hãy trở thành cô gái của đời anh No need to hesitate Không cần do dự gì 'Cause you'll be fine Vì em sẽ ổn thôi Hey! Này!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Oah

Alexander Rybak

Alexander Rybak

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexander Igoryevich Rybak (born 13 May 1986) is a Belarusian-Norwegian singer-composer, violinist, pianist, writer, actor and presenter/host. Representing Norway in the 2009 Eurovision Song Contest in Moscow, Russia, Rybak won the contest with 387 points—the highest tally any country has achieved in the history of Eurovision under the old voting system—with "Fairytale", a song he wrote and composed. His debut album, Fairytales, charted in the top 20 in nine European countries, including a No. 1 position in Norway and Russia. Rybak made a return to Eurovision in 2016, playing the violin during the interval act.

Xem thêm
Bình luận