Yêu thích
Xem thêm
I'm sitting here in the boring room Tôi đang ngồi trong căn phòng tẻ nhạt It's just another rainy Sunday afternoon Lại là một chiều Chủ nhật mưa rơi I'm wasting my time, I got nothing to do Tôi đang lãng phí thời gian và chẳng có việc gì làm cả I'm hanging around, I'm waiting for you Tôi cứ loanh quanh và chờ em đến But nothing ever happens Nhưng chẳng có gì xảy ra cả And I wonder Và tôi tự hỏi I'm driving around in my car Tôi lái xe chạy lòng vòng I'm driving too fast, I'm driving too far Tôi lái rất nhanh và cũng đi rất xa I'd like to change my point of view Tôi muốn thay đổi quan điểm của mình I feel so lonely, I'm waiting for you Tôi vẫn thấy thật cô đơn và tôi chờ đợi em But nothing ever happens Nhưng chẳng có gì xảy ra cả And I wonder Và tôi tự hỏi I wonder how, I wonder why Tôi tự hỏi làm thế nào và vì sao Yesterday you told me 'bout the blue blue sky Hôm qua em kể tôi nghe về bầu trời xanh tươi đẹp And all that I can see Nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy Is just a yellow lemon-tree Chỉ là cây chanh màu vàng I'm turning my head up and down Tôi đưa đầu nghĩ lên nghĩ xuống I'm turning turning turning turning turning around Tôi cứ nghĩ qua nghĩ lại nghĩ mãi And all that I can see Và tất cả những gì tôi có thể thấy Is just another lemon-tree Chỉ là một cây chanh khác mà thôi I'm sitting here, I miss the power Tôi đang ngồi đây và không còn sức lực nào I'd like to go out taking in a shower Tôi muốn ra ngoài đi tắm But there's a heavy cloud inside my head Nhưng đầu óc tôi nặng trĩu I feel so tired, put myself into bed Tôi thấy thật mệt mỏi và thả người xuống giường While nothing ever happens Trong khi vẫn chưa có gì xảy ra And I wonder Và tôi tự hỏi Isolation is not good for me Sự cô lập không hề tốt cho tôi Isolation I don't want to sit on the lemon-tree Sự cô lập, tôi không muốn ngồi trên cây chanh đó đâu I'm steppin' around in the desert of joy Tôi lang thang trong nỗi buồn Baby anyhow I'll get another toy Em yêu, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ có người khác And everything will happen Và tất cả mọi thứ sẽ xảy ra And you wonder Và lúc đó em sẽ tự hỏi I wonder how, I wonder why Tôi tự hỏi làm thế nào và vì sao Yesterday you told me 'bout the blue blue sky Hôm qua em kể tôi nghe về bầu trời xanh tươi đẹp And all that I can see Nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy Is just another lemon-tree Chỉ là cây chanh màu vàng khác mà thôi I'm turning my head up and down Tôi đưa đầu nghĩ lên nghĩ xuống I'm turning turning turning turning turning around Tôi nghĩ qua nghĩ lại...nghĩ mãi And all that I can see Và tất cả những gì tôi có thể thấy Is just a yellow lemon-tree Chỉ là cây chanh màu vàng And I wonder, I wonder Và tôi tự hỏi, tôi tự hỏi I wonder how, I wonder why Tôi tự hỏi làm thế nào và vì sao Yesterday you told me 'bout the blue blue sky Hôm qua em kể tôi nghe về bầu trời xanh tươi đẹp And all that I can see Nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy Is just a yellow lemon-tree Chỉ là cây chanh màu vàng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lemon Tree

Fool's Garden

Fool's Garden

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Fools Garden is a German musical group, formed in 1991 under the name Fool's Garden, comprising singer Peter Freudenthaler, guitarist Volker Hinkel, bassist Thomas Mangold, keyboardist Roland Röhl and drummer Ralf Wochele. They debuted in 1991 with the eponymous album Fool's Garden (where the band was essentially formed by Freudenthaler and Hinkel with additional musicians), while the proper first album which saw the complete band was Once in a Blue Moon (1993). Two years later Fool's Garden issued their third album Dish of the Day, scoring a European and Asian chart hit with "Lemon Tree". The re-issued track peaked at #26 in the UK Singles Chart in August 1996.

Go And Ask Peggy For The Principal Thing followed in 1997, along with three albums in 2000, 2003 and 2005. In 2003, three members left the band, and were replaced by Dirk Blümlein (bassist), Claus Müller (drummer) and Gabriel Holz (second guitarist, who then left the band in 2007), and the name of the band changed to Fools Garden (without the apostrophe).

The band has taken the habit of covering rock and roll songs during live performances (The Beatles' "Ticket to Ride" or The Who's "My Generation"). Fools Garden's interest in British music is such that cover versions of The Beatles's songs "Cry Baby Cry" and "Martha My Dear" appeared on their studio albums.

The band released a greatest hits compilation album in October 2009. The album, High Times, contained fifteen songs including a brand new song, "High Time", and some of the well-known hits re-recorded with the new band ("Lemon Tree", "Wild Days", "Suzy").

The album Who Is Jo King? was released in October 2012. In 2015, the band released the album Flashback which consists of cover versions of songs from the 1980s and 1990s (e. g. ″Ordinary World″, "Sailing on the Seven Seas", "Enjoy the Silence" amongst others) as well as a re-recording of their biggest hit, titled "Lemon Tree (2.0 Version)" and some own songs.

Xem thêm
Bình luận