Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Don't go tonight Đừng rời đi tối nay Stay here one more time Hãy ở lại bên anh một lần nữa thôi Remind me what it's like, oh Nhắc anh nhớ những kí ức về nó And let's fall in love one more time Và khiến anh chìm đắm vào tình yêu một lần nữa I need you now by my side Anh cần em bên cạnh anh lúc này It tears me up when you turn me down Nước mắt anh rơi khi em nói câu chối từ I'm begging please, just stick around Anh xin em, làm ơn ở gần bên anh I'm sorry, don't leave me, I want you here with me Anh xin lỗi. Đừng rời bỏ anh. Hãy ở lại bên cạnh anh I know that your love is gone Anh biết rằng tình yêu nơi em không còn nữa I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy Anh không thể thở nổi. Anh thật yếu đuối. Anh biết thật sự chẳng dễ dàng Don't tell me that your love is gone Đừng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa That your love is gone Rằng tình yêu của em đã không còn Don't tell me that your love is gone Đừng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa That your love is gone Rằng tình yêu của em đã không còn I'm sorry, don't leave me, I want you here with me Anh xin lỗi. Đừng rời bỏ anh. Hãy ở lại bên cạnh anh I know that your love is gone Anh biết rằng tình yêu nơi em đã không còn I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy Anh không thể thở nổi. Anh thật yếu đuối. Anh biết thật sự chẳng dễ dàng Don't tell me that your love is gone Đừng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa That your love is gone (x2) Rằng tình yêu của em đã không còn I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy Anh không thể thở nổi. Anh thật yếu đuối. Anh biết thật sự chẳng dễ dàng Don't tell me that your love is gone Đừng nói với anh rằng em không còn yêu anh nữa That your love is gone Rằng tình yêu của em đã không còn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.