Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Guess it's true Anh đoán điều ấy là đúng I'm not good Anh không phải là người giỏi At a one-night stand Việc tình một đêm But I still need love Nhưng anh vẫn cần tình yêu 'Cause I'm just a man Vì anh chỉ là con người These nights never seem to go to plan Những đêm này dường như không theo đúng kế hoạch I don't want you to leave Anh không muốn em ra đi Will you hold my hand? Em có thể nắm lấy tay anh chứ? Oh won't you Ôi liệu em sẽ Stay with me? Ở lại bên anh chứ? 'Cause you're Vì em chính là All I need Tất cả những điều anh cần This ain't love Đây chẳng phải là tình yêu It's clear to see Cũng rõ ràng để thấy thôi But darling Nhưng em à Stay with me Hãy ở lại bên anh Why am I so emotional? Tại sao anh lại dễ xúc động ư? No it's not a good look Không như vậy đâu có đẹp đẽ gì Gain some self control Kìm nén bản thân Deep down I know this never works Sâu thẳm anh biết chẳng thể nào làm được But you can lay with me Nhưng em có thể nằm bên anh So it doesn't hurt Để con tim này không còn đau đớn Oh won't you Ôi liệu em sẽ Stay with me? Ở lại bên anh chứ? 'Cause you're Vì em chính là All I need Tất cả những điều anh cần This ain't love Đây chẳng phải là tình yêu It's clear to see Cũng rõ ràng để thấy thôi But darling Nhưng em à Stay with me Hãy ở lại bên anh Oh won't you Ôi liệu em sẽ Stay with me? Ở lại bên anh chứ? 'Cause you're Vì em chính là All I need Tất cả những điều anh cần This ain't love Đây chẳng phải là tình yêu It's clear to see Cũng rõ ràng để thấy thôi But darling Nhưng em à Stay with me Hãy ở lại bên anh Oh won't you Ôi liệu em sẽ Stay with me? Ở lại bên anh chứ? 'Cause you're Vì em chính là All I need Tất cả những điều anh cần This ain't love Đây chẳng phải là tình yêu It's clear to see Cũng rõ ràng để thấy thôi But darling Nhưng em à Stay with me Hãy ở lại bên anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.